กทม. เผยความคืบหน้า โครงการสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงที่ 2 คืบหน้าแล้ว 50% คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้บริการได้ในวันที่ 25 ธ.ค.นี้

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าโครงการ Regenerative Bangkok ฟื้นเมือง เชื่อมย่าน สานอนาคต ณ บริเวณก่อสร้างคลองช่องนนทรี (ถ.สาทร ถึง ถ.นราธิวาสราชนครินทร์ 7) เขตสาทร

 

สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี คืบหน้า 50% พร้อมเปิด 25 ธ.ค.64

 

โดยมี นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร นายชาตรี วัฒนเขจร รองปลัดกรุงเทพมหานคร ผู้บริหารกรุงเทพมหานคร สำนักการโยธา สำนักการระบายน้ำ สำนักสิ่งแวดล้อม สำนักการจราจรและขนส่ง สำนักงานเขตพื้นที่ และผู้ที่เกี่ยวข้อง ร่วมคณะ

 

สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี คืบหน้า 50% พร้อมเปิด 25 ธ.ค.64

ผู้ว่าฯกทม. เปิดเผยว่า โครงการก่อสร้างสวนสาธารณะคลองช่องนนทรี ช่วงที่ 2 จากถนนสาทร ถึงซอยนราธิวาสราชนครินทร์ 7 ระยะทาง 200 เมตร มีความคืบหน้าโครงการ 50% แบ่งการก่อสร้างเป็น 3 โซนประกอบด้วย

  • โซนที่ 1 ลานกิจกรรม ดำเนินการงานเสาเข็มและงานโครงสร้างลานกิจกรรมเสร็จแล้ว สำหรับงานโครงสร้างทางเดินและผนังน้ำตก คาดว่าแล้วเสร็จ 25 พ.ย.64 ส่วนงานสถาปัตยกรรม เริ่มเข้าดำเนินการ 8 พ.ย.64 งานปลูกต้นไม้ เริ่มเข้าดำเนินการ 21 พ.ย.64

สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี คืบหน้า 50% พร้อมเปิด 25 ธ.ค.64

  • โซนที่ 2 sky walk ดำเนินการงานเสาเข็มเสร็จแล้ว ส่วนงานฐานรากที่ดำเนินการแล้ว จำนวน 8 ฐาน จากทั้งหมด 22 ฐาน สำหรับงานโครงสร้าง คาดว่าจะแล้วเสร็จ 30 พ.ย.64 งานสถาปัตยกรรม จะเริ่มเข้าดำเนินการ 28 พ.ย.64 งานปลูกต้นไม้ เริ่มเข้าดำเนินการ 5 ธ.ค.64 โดยจะปลูกต้นไม้จำนวน 400 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียว มีความร่มรื่นและลดคาร์บอนไดออกไซด์

สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี คืบหน้า 50% พร้อมเปิด 25 ธ.ค.64

  • โซนที่ 3 เชื่อมต่อ BRT ดำเนินการงานเสาเข็มเสร็จแล้ว งานฐานรากเริ่มเข้าดำเนินการ 18 พ.ย.64 โดยมีทั้งหมด 4 ฐาน งานโครงสร้างคาดว่าแล้วเสร็จ 30 พ.ย.64 ส่วนงานสถาปัตยกรรม เริ่มเข้าดำเนินการ 28 พ.ย.64 คาดว่าจะแล้วเสร็จและสามารถเปิดให้ประชาชนเริ่มใช้บริการได้ในวันที่ 25 ธ.ค.64

สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี คืบหน้า 50% พร้อมเปิด 25 ธ.ค.64

 

สำหรับระบบน้ำในคลองน้ำจะไหลเวียนได้ดีขึ้น น้ำเสียจะลดลง เนื่องจากได้ทำการขุดลอกคลองลึกลงไปอีก 2 เมตร รวมทั้งวางท่อระบายน้ำเสียจากชุมชนและพื้นที่ใกล้เคียงลึกลงไป 4 เมตร

 

นอกจากนี้ ในอนาคตเมื่อโครงการแล้วเสร็จจะทำการผันน้ำจำนวน 140,000 ลูกบาตรเมตรในคลองช่องนนทรี เข้าสู่บ่อบำบัดน้ำเสียช่องนนทรี จากนั้นผันน้ำที่บำบัดแล้วไปใช้ในสวนลุมพินี ขับไล่น้ำเสียในคลองไผ่สิงโต รวมทั้งเติมน้ำในสวนเบญจกิติ โดยในช่วงฤดูฝนเพื่อป้องกันน้ำในคลองมีระดับสูงจะไม่ผันน้ำเข้าสู่ระบบคลอง แต่จะผันน้ำออกแม่น้ำเจ้าพระยาแทน

 

สวนสาธารณะคลองช่องนนทรี คืบหน้า 50% พร้อมเปิด 25 ธ.ค.64

 

ทั้งนี้ หากโครงการพัฒนาสวนสาธารณะคลองช่องนนทรีแล้วเสร็จ จะเป็นการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมือง พัฒนาทางสาธารณะ และปรับปรุงคุณภาพน้ำในคลองช่องนนทรี สำหรับเป็นสถานที่พักผ่อน เป็นเส้นทางออกกำลังกาย รวมทั้งเป็นพื้นที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของประชาชน