svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

ชาวบ้านเฮ! ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ให้ขึ้นฟรีปีใหม่ 5 วัน 30 ธ.ค. 64- 3 ม.ค. 65

ชาวบ้านเฮ! คมนาคม-กทพ.-บีอีเอ็ม-ทล. หาแนวทางลดค่าใช้จ่ายเดินทางให้ประชาชน พร้อมเตรียมเปิดให้ใช้ฟรีทางด่วน-มอเตอร์เวย์ 5 วันช่วงปีใหม่ ตั้งแต่ 30 ธ.ค. 64- 3 ม.ค. 65

     วันนี้ (22 พ.ย.) นายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รมว.คมนาคม เปิดเผยว่า กระทรวงคมนาคม การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) และบริษัท ทางด่วนและรถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด(มหาชน) หรือบีอีเอ็ม ห่วงใยประชาชนผู้ใช้บริการทางด่วน ช่วงภาระค่าครองชีพสูง อันมีผลมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 จึงมีแนวทางลดภาระค่าใช้จ่ายในการเดินทางผ่านทางพิเศษ (ทางด่วน) ให้แก่ประชาชน ดังนี้ 1.ทางพิเศษสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกกรุงเทพฯ เปิดจำหน่ายคูปองในราคาค่าผ่านทางเดิม อัตรา 50/80/115 ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.64-30 พ.ย.65 ที่อาคารด่านทั้ง 9 แห่ง และใช้คูปองได้ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.64-15 ธ.ค.65 คูปองเล่มละ 20 ใบ

 

ชาวบ้านเฮ! ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ให้ขึ้นฟรีปีใหม่ 5 วัน 30 ธ.ค. 64- 3 ม.ค. 65

 

     สำหรับคูปองสำหรับรถ 4 ล้อ เล่มละ 1,300 บาท ราคาจำหน่าย 1,000 บาท (ประหยัดได้ 300 บาท) รถ 6-10 ล้อ เล่มละ 2,100 บาท ราคาจำหน่าย 1,600 บาท (ประหยัดได้ 500 บาท) และมากกว่า 10 ล้อ เล่มละ 3,000 บาท ราคาจำหน่าย 2,300 บาท (ประหยัดได้ 700 บาท) อย่างไรก็ตามอัตราค่าผ่านทางทางด่วนสายศรีรัช-วงแหวนรอบนอกรุงเทพฯ จะมีการปรับค่าผ่านทางจากอัตรา 50/80/115 บาท เป็น 65/105/150 บาท ตั้งแต่วันที่ 15 ธ.ค.64 ซึ่งเป็นไปตามสัญญาสัมปทานการลงทุนในการออกแบบก่อสร้าง บริหาร และการบำรุงรักษาโครงการทางพิเศษฯ กับ กทพ. โดยการจำหน่ายคูปองครั้งนี้ทำให้รายได้ของบีอีเอ็มลดลง 102 ล้านบาท และ กทพ. ลดลง 36 ล้านบาท
 

     2. ขยายเวลาการให้ส่วนลดค่าผ่านทางพิเศษแก่ผู้ใช้ทางที่ด่านพระราม 9-1 (ฉลองรัช) ซึ่งเป็นด่านในทางพิเศษฉลองรัชที่เชื่อมต่อรับรถที่มาจากทางพิเศษศรีรัช ส่วน D ทั้งฝั่งอโศกและฝั่งศรีนครินทร์ จำนวน 10 บาทต่อเที่ยว จากอัตรา 40/60/80 บาท สำหรับรถยนต์ 4 ล้อ รถยนต์ 6-10 ล้อ และรถยนต์มากกว่า 10 ล้อ เป็นอัตรา 30/50/70 บาท ออกไปอีก 1 ปี ตั้งแต่วันที่ 1 ม.ค.-31 ธ.ค.65 เพื่อส่งเสริมให้ มีการเดินทางโดยใช้โครงข่ายทางพิเศษเชื่อมต่อกันอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นการช่วยลดภาระค่าผ่านทางพิเศษของผู้ใช้ทางพิเศษในการเดินทางข้ามระบบบนทางพิเศษ

 

ชาวบ้านเฮ! ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ให้ขึ้นฟรีปีใหม่ 5 วัน 30 ธ.ค. 64- 3 ม.ค. 65

     และ 3.งดเว้นเก็บค่าผ่านทางพิเศษ 2 สายทาง ได้แก่ ทางด่วนบูรพาวิถี (บางนา-ชลบุรี) และทางด่วนกาญจนาภิเษก (บางพลี-สุขสวัสดิ์) ในช่วงเทศกาลปีใหม่ ปี 65 ตั้งแต่เวลา 00.01 น. ของวันที่ 30 ธ.ค.64 จนถึงเวลา 24.00 น. ของวันที่ 3 ม.ค.65 รวมทั้งสิ้น 5 วัน เช่นเดียวกับทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง (มอเตอร์เวย์) ของกรมทางหลวง(ทล.) ซึ่งจะยกเว้นเก็บค่าผ่านทางเช่นกัน 2 สาย ได้แก่ มอเตอร์เวย์สาย 7 (กรุงเทพฯ-ชลบุรี) และมอเตอร์เวย์สาย 9 (บางนา-บางปะอิน) ทั้งนี้หากมีการปรับปรุงแก้ไขกำหนดวันยกเว้นค่าธรรมเนียมผ่านทางหลวงพิเศษ กทพ. จะปรับปรุงแก้ไขกำหนดวันที่ยกเว้นค่าผ่านทางให้สอดคล้องกับทางหลวง

 

ชาวบ้านเฮ! ทางด่วน-มอเตอร์เวย์ ให้ขึ้นฟรีปีใหม่ 5 วัน 30 ธ.ค. 64- 3 ม.ค. 65