กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์ COVID-19 ประจำวัน พบเรือนจำกลางราชบุรีระบาดใหม่เพิ่ม ขณะที่มีผู้ติดเชื้อรักษาหายแล้ว 91.4%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

20 พฤศจิกายน 2564 เวลา 12.00 น. นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16.00 นาฬิกา) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 220 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 49 ราย และในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 171 ราย) รักษาหายเพิ่ม 945 ราย

ผู้ต้องขัง ที่ติดเชื้อรักษาหายแล้ว 91.4%

ไม่มีรายงานการเสียชีวิตในวันนี้ ทำให้มีผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 4,717 ราย (กลุ่มสีเขียว 84.4% สีเหลือง 15.4% และสีแดง 0.2%) โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 74,089 ราย หรือ 91.4% ของผู้ติดเชื้อสะสม 81,018 ราย เสียชีวิตสะสม 183 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

นายอายุตม์ กล่าวว่า ในวันนี้ พบการระบาดใหม่ที่เรือนจำกลางราชบุรี ส่งผลให้จำนวนเรือนจำสีขาวลดลงอยู่ที่ 125 แห่ง และเรือนจำสีแดงเพิ่มเป็น 17 แห่ง โดยเป็นเรือนจำที่อยู่ระหว่างควบคุมการระบาด 9 แห่ง (ระบาดใหม่ 8 แห่ง และระบาดซ้ำ 1 แห่ง) 

ผู้ต้องขัง ที่ติดเชื้อรักษาหายแล้ว 91.4%

ซึ่งเรือนจำที่ระบาดใหม่ในระยะนี้ ได้ดำเนินการประสานโรงพยาบาลแม่ข่ายเพื่อเข้าคัดกรอง รักษา ให้ยา และควบคุมการระบาดอย่างเป็นระบบแล้ว ขณะที่เรือนจำที่อยู่ในแผนสิ้นสุดการระบาดของโรค หรือ EXIT มีทั้งสิ้น 8 แห่ง ซึ่งจะทยอยพ้นจากการระบาดอย่างต่อเนื่องในระยะต่อไป

ด้านการบริหารจัดการวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังไปแล้วทั้งสิ้น 442,822 โดส โดยแบ่งเป็นการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังเข็มที่ 1 จำนวน 258,180 ราย เข็มที่ 2 จำนวน 175,793 ราย และเข็มที่ 3 จำนวน 8,849 ราย

ผู้ต้องขัง ที่ติดเชื้อรักษาหายแล้ว 91.4%