พล.อ.ประวิตร ย้ำ แก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้ ลดผลกระทบประชาชนโดยเร็ว สั่ง แก้ปัญหาน้ำทุกมิติ เห็นชอบขับเคลื่อนพัฒนาแหล่งน้ำ พื้นที่ ส.ป.ก.กระบี่ แก้น้ำเค็มรุกอ่าวไทยและโครงข่ายท่อผันน้ำ รองรับ EEC

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

18 พฤศจิกายน 2564 พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญ ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยที่ประชุมเห็นชอบการปรับปรุงเป้าหมายการขับเคลื่อนโครงการสำคัญ ปี 65-67 และให้สำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ (สทนช.) นำโครงการป้องกันการรุกตัวของน้ำเค็มบริเวณอ่าวไทย เข้าเป็นโครงการขนาดใหญ่ที่สำคัญในแผนหลักด้วยต่อไป

พล.อ.ประวิตร ชี้ แก้ปัญหาน้ำทุกมิติ ย้ำ เร่งช่วยน้ำท่วมภาคใต้  ลดผลกระทบปชช.

และเห็นชอบโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรพื้นที่ ส.ป.ก. ที่ได้จัดสรรให้กับเกษตรกรทำกินของ จ.กระบี่ โดยเน้นให้มีน้ำใช้เพื่อการอุปโภคบริโภคของชุมชนอย่างเพียงพอ รวมทั้งเห็นชอบโครงการอ่างเก็บน้ำคลองวังโตนด จ.จันทบุรี และโครงการโครงข่ายท่อ ผันน้ำ “ประแสร์-หนองค้อ-บางพระ” เพื่อใช้เป็นแหล่งเก็บกักน้ำต้นทุน สำหรับอุปโภคบริโภคและการเกษตรกรรม รวมถึงเป็นแหล่งน้ำดิบสำรอง สนับสนุนการพัฒนาพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษ (EEC) ต่อไป

พล.อ.ประวิตร ชี้ แก้ปัญหาน้ำทุกมิติ ย้ำ เร่งช่วยน้ำท่วมภาคใต้  ลดผลกระทบปชช.

พลเอก ประวิตร กำชับ สทนช. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เร่งรัดโครงการตามแผนงานภายใต้ระเบียบ และกฎหมายอย่างเคร่งครัด เตรียมพร้อมการช่วยเหลือประชาชน ตามแผนเผชิญเหตุเพื่อรองรับการแก้ปัญหาน้ำท่วมภาคใต้อยู่ในขณะนี้ โดยเร็วที่สุด และขับเคลื่อนโครงการขนาดใหญ่ และโครงการสำคัญให้บรรลุเป้าหมาย เพื่อการแก้ปัญหาน้ำทุกมิติให้ได้อย่างยั่งยืน และต้องมีการประชาสัมพันธ์ สร้างการรับรู้ให้กับประชาชนได้รับทราบอย่างทั่วถึง

พล.อ.ประวิตร ชี้ แก้ปัญหาน้ำทุกมิติ ย้ำ เร่งช่วยน้ำท่วมภาคใต้  ลดผลกระทบปชช.

พล.อ.ประวิตร ชี้ แก้ปัญหาน้ำทุกมิติ ย้ำ เร่งช่วยน้ำท่วมภาคใต้  ลดผลกระทบปชช.

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด