svasdssvasds
เนชั่นทีวี

สังคม

เผยภาพจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9 สวนสาธารณะนางเลิ้ง

18 พฤศจิกายน 2564
เกาะติดข่าวสาร >> NationTV
logoline

สำนักพระราชวังภาพจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 หรือ สวนสาธารณะนางเลิ้ง สวนสาธารณะแห่งใหม่พื้นที่ 279 ไร่ ใจกลางกรุงเทพมหานคร ที่อยู่ระหว่างการก่อสร้าง

สำนักพระราชวัง เผยแบบจำลอง อุทยานเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ตามพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ให้เป็นแหล่งเรียนรู้แนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ผ่านองค์ความรู้เรื่องป่า และน้ำ

เผยภาพจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9 สวนสาธารณะนางเลิ้ง
ภายในอุทยานเฉลิมพระเกียรติ เป็นที่ตั้งของพระบรมราชานุสาวรีย์ในหลวงรัชการที่ 9 จึงมีแนวคิดการออกแบบที่เกี่ยวข้องกับในหลวง รัชกาลที่ 9 เช่น บ่อน้ำเลข 9 สะพานเลข 9 สะพานหยดน้ำพระทัย สะพานเจาะบากง

เผยภาพจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9 สวนสาธารณะนางเลิ้ง

เผยภาพจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9 สวนสาธารณะนางเลิ้ง

เผยภาพจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9 สวนสาธารณะนางเลิ้ง

สวนแห่งนี้ สะท้อนหลักการการบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ

เผยภาพจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9 สวนสาธารณะนางเลิ้ง

ทั้งยังออกแบบให้เป็นพื้นที่รองรับน้ำหรือแก้มลิง ในยามวิกฤตอุทกภัยอีกแห่งของกรุงเทพมหานคร

อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 หรือ สวนสาธารณะนางเลิ้ง

 

อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 หรือ สวนสาธารณะนางเลิ้ง

อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 มีความร่มรื่นจากต้นไม้ใหญ่ราว 4,500 ต้น จัดวางคล้ายป่าธรรมชาติ ปลูกไม้ที่มีความหมาย และมีประโยชน์ เช่นการปลูกพืชกรองฝุ่น ต้นไม้ประจำจังหวัด ไม้หายาก ไปจนถึงพืชบำบัดน้ำ สร้างระบบนิเวศให้พึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 หรือ สวนสาธารณะนางเลิ้ง อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 หรือ สวนสาธารณะนางเลิ้ง

เผยภาพจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9 สวนสาธารณะนางเลิ้ง อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9

อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 เดิมเป็นสนามม้านางเลิ้งเดิม พื้นที่ 297 ไร่ อีกทั้งยังมีอุปกรณ์ออกกำลังกาย ลานกิจกรรม สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ และเป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้อีกด้วย

เผยภาพจำลองอุทยานเฉลิมพระเกียรติร.9 สวนสาธารณะนางเลิ้ง

คาดว่า อุทยานเฉลิมพระเกียรติรัชกาลที่ 9 จะแล้วเสร็จในปี พ.ศ.2567

logoline