ยืดเยื้อ! ศาลแพ่งสั่งพิจารณาต่อคดี นพ.ชลน่าน ยื่นฟ้องนายกฯ ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไม่ชอบ ศาลนัดสืบพยานโจทก์นัดเเรก 25 ส.ค. 65 นพ.ชลน่าน ลั่นเเม้ยกเลิก พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ไปเเล้วแต่ยังขอให้ศาลวินิจฉัยคดีต่อ เพื่อเป็นบรรทัดฐานการใช้อำนาจบริหารละเมิดสิทธิประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

     วันนี้ (15 พ.ย.) ที่ศาลแพ่ง ถนนรัชดาภิเษก ศาลนัดชี้ สองสถานในคดีหมายดำเลขดำที่ พ.5327/2563 ที่ นพ.ชลน่าน ศรีแก้ว หัวหน้าพรรคเพื่อไทย พร้อมพวกรวม 4 คน ยื่นฟ้อง พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เพื่อขอเพิกถอนกรณีคำสั่งประกาศ พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ ที่ประกาศโดย พล.อ.ประยุทธ์ เมื่อวันที่ 15 ต.ค.63 

 

     นพ.ชลน่าน กล่าวว่า วันนี้ศาลนัดโจทก์มาฟังการนัดชี้สองสถาน เนื่องจากทางจำเลยได้ยื่นต่อศาลขอให้พิจารณาเรื่องอำนาจฟ้องของโจทก์ว่า มีอำนาจฟ้องหรือไม่ วันนี้คาดว่าศาลจะได้ชี้ปัญหาข้อกฎหมายดังกล่าวนี้ด้วย

 

ประเด็นที่สำคัญในวันนี้ หากศาลถามโจทก์ว่าจะมีการถอนฟ้องคดีหรือไม่ เนื่องจากเหตุการณ์ต่างๆ ยุติไปเเล้ว ตนยังยืนยันจะไม่ถอนฟ้อง เพราะยังมีประเด็นที่ยังค้างที่ศาลจะต้องวินิจฉัยข้อกฎหมาย คือการออกคำสั่งที่มิชอบด้วยกฎหมายอันเป็นการละเมิดสิทธิเสรีภาพประชาชนอย่างรุนเเรง ไม่เป็นไปตามหลักนิติธรรม

 

     จึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะอาศัยอำนาจทางศาลเป็นผู้วินิจฉัยชี้ขาดว่า การดำเนินการมิชอบเช่นนี้ จะต้องไม่เป็นบรรทัดฐานหรือเยี่ยงอย่างของฝ่ายบริหาร เพื่อให้มีความระมัดระวังในการใช้อำนาจของรัฐ อันเป็นการรักษาสิทธิประโยชน์ของประชาชน เราจึงขอยืนยันให้ศาลดำเนินกระบวนการพิจารณาต่อ เราก็หวังให้ศาลให้ความสำคัญกับเรื่องนี้

 

     นายนรินท์พงศ์ ทนายความกล่าวว่า การนัดชี้สองสถานในวันนี้ เป็นการนัดพร้อมที่ศาลก็จะมีคำสั่งในคำร้องของจำเลย ขอให้จำหน่ายคดีออกโดยอ้างว่าโจทก์ไม่มีอำนาจฟ้อง เเต่ถ้าศาลมีคำสั่งนัดสืบพยานกระบวนการก็จะดำเนินการต่อ

 

ศาลแพ่งสั่งพิจารณาต่อ คดีฟ้องนายกฯ ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นัด 25 ส.ค. 65

ศาลแพ่งสั่งพิจารณาต่อ คดีฟ้องนายกฯ ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นัด 25 ส.ค. 65
 

     ภายหลังฟังคำสั่ง นายนรินท์พงศ์ จินาภักดิ์ นายกสมาคมทนายความแห่งประเทศไทย ในฐานะทนายความโจทก์เเละทีมทนาย เปิดเผยว่า คำสั่งศาลในรายงานกระบวนพิจารณาคดีวันนี้ความว่า นัดชี้สองสถานและกำหนดแนวทางการดำเนินคดีวันนี้ ตามที่ทนายจำเลยยื่นคำร้องขอให้ศาลวินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นในปัญหาข้อกฎหมาย ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 24 ตามคำร้องฉบับลงวันที่ 21 ธ.ค. 63 สำเนาคำร้องให้ทนายโจทก์ทั้งสี่แล้วคัดค้านว่า คำร้องของจำเลยไม่เข้าเงื่อนไขตามมาตรา 24 เนื่องจากประเด็นข้อพิพาทตามฟ้องเป็นประเด็นที่ต้องวินิจฉัยข้อเท็จจริงก่อน จึงจะพิจารณาประเด็นข้อกฎหมายได้การยกเลิกประกาศส

 

     ถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตกรุงเทพมหานครลงวันที่ 15 ต.ค. 63 หาได้ทำให้การโต้แย้งสิทธิของโจทก์ทั้งสี่ระหว่างประกาศใช้สถานการณ์ฉุกเฉินดังกล่าวสิ้นไป เนื่องจากโจทก์ทั้งสี่ได้รับความเสียหายแล้วในระหว่างที่ประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินนั้นมีผลใช้บังคับ ทั้งความเสียหายที่โจทก์ทั้งสี่ได้รับในช่วงระยะเวลาดังกล่าวยังมิได้รับการเยียวยาความเสียหายตามคำคัดค้านฉบับลงวันที่ 30 ธ.ค. นั้น

 

     พิเคราะห์คำร้องของจำเลยและคำคัดค้านของโจทก์ทั้งสี่แล้วเห็นว่า ชั้นนี้ควรดำเนินการพิจารณาไปก่อน แล้วรอไว้วินิจฉัยในคำพิพากษา
 

ศาลแพ่งสั่งพิจารณาต่อ คดีฟ้องนายกฯ ออก พ.ร.ก.ฉุกเฉิน นัด 25 ส.ค. 65

     ส่วนตามที่โจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องขออนุญาตแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องตามคำร้องฉบับลงวันที่ 15 ม.ค. 64 สอบจำเลยแล้วแถลงไม่คัดค้านคำร้องขอแก้ไขเพิ่มคำฟ้องของโจทก์ทั้งสี่ และไม่ติดใจยื่นคำให้การแก้ฟ้องเพิ่มเติมของโจทก์ทั้งสี่

 

     พิเคราะห์แล้วเห็นว่าโจทก์ทั้งสี่ยื่นคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องก่อนวันชี้สองสถาน และข้อที่ขอแก้ไขเพิ่มเติมนั้นเกี่ยวข้องกับฟ้องเดิมประกอบกับทนายจำเลยไม่ค้าน จึงอนุญาตให้โจทก์แก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องได้ ศาลตรวจคำฟ้องคำให้การและคำร้องขอแก้ไขเพิ่มเติมคำฟ้องแล้วเห็นว่าคดีมีประเด็นข้อพิพาท ดังนี้

 

     1.ศาลแพ่งมีอำนาจพิจารณาคดีนี้หรือไม่ 2.โจทก์ทั้งสี่มีอำนาจฟ้องหรือไม่ 3.การออกประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงในเขตท้องที่กรุงเทพมหานคร วันที่ 15 ต.ค.63 พร้อมข้อกำหนดและคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่ออกตามประกาศดังกล่าว และพยานที่จะนำเข้าสืบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 120/1 จึงอนุญาตให้คู่ความที่ประสงค์จะเสนอบันทึกถ้อยคำแทนการซักถามพยานยื่นบันทึกถ้อยคำดังกล่าวต่อศาลและส่งบันทึกถ้อยคำนั้นให้คู่ความอีกฝ่ายหนึ่งทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันสืบพยานปากนั้น ๆ ๆ โดยให้จัดทำบันทึกถ้อยคำที่มีรูปแบบตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่งมาตรา 120/3

 

     โดยนายนรินท์พงศ์ ระบุต่อว่า ศาลเเพ่งนัดสืบพยานโจทก์ 25 -26 ส.ค. 65 เเละสืบพยานจำเลยในวันที่ 30 ส.ค. 65