ภูเก็ต-กลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวันในประเทศไทย รวมตัวเดินทางท่องเที่ยว กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างความเชื่อมั่นหลังเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวต่างชาติ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

                ในระหว่างวันที่11-14 พฤศจิกายน 2564 กลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวันซึ่งประกอบกิจการในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทย จำนวน 55 คน นำโดยนายภาคิน ซื่อมงคลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคิน สแตนดาร์ด โมลด์ เบส จำกัด ได้รวมตัวกันเดินทางมาท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ตและพังงา โดยได้ไปเที่ยวชมสถานที่ต่างๆ เพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจ ตลอดจนสร้างความเชื่อมั่นด้านความปลอดภัยให้กับคนไต้หวันและชาวต่างชาติอื่นๆ
                ในการที่จะเดินทางท่องเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต หรือจังหวัดท่องเที่ยวอื่นๆ ของประเทศไทย หลังสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในหลายพื้นที่เริ่มคลี่คลาย รวมถึงการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวจากประเทศต่างๆ กว่า 60 ประเทศ โดยไม่ต้องกักตัว โดยมีนาย LIN YUAN HUNG นายกสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน ประจำจังหวัดภูเก็ต คอยดูแลและอำนวยความสะดวกต่างๆ

นักธุรกิจไต้หวันประเทศไทย  ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ
               

                นายภาคิน ซื่อมงคลกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไทคิน สแตนดาร์ด โมลด์ เบส จำกัด กล่าวถึงการเชิญชวนนักธุรกิจชาวไต้หวันที่อยู่ในจังหวัดต่างๆ ของประเทศไทยเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตและจังหวัดใกล้เคียงว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิด-19 ในช่วงเกือบ 2 ปีที่ผ่านมา ทำให้ไม่สามารถเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ได้ แต่ด้วยขณะนี้สถานการณ์เริ่มคลี่คลาย
                 ดังนั้นเพื่อเป็นการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ และแสดงให้เห็นถึงความพร้อมของแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ ของประเทศไทย ประกอบกับมีนโยบายเปิดประเทศ เพื่อให้คนต่างชาติเดินทางเข้ามาได้โดยไม่ต้องกักตัว ตลอดจนยังจะทำให้เกิดการจ้างงานและสร้างรายได้ด้วย จึงได้เชิญชวนเพื่อนชาวไต้หวันที่ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศไทยออกเดินทางไปท่องเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวต่างๆ

นักธุรกิจไต้หวันประเทศไทย  ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ
                    โดยเริ่มจากภูเก็ตเป็นจังหวัดแรก เนื่องจากมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงาม ทั้งหาดทราย ชายทะเล และเอกลักษณ์ของท้องถิ่น เชื่อว่าหลังจากทุกคนมาเที่ยวแล้ว จะได้มีการโพสต์ภาพแหล่งท่องเที่ยวในโซเซียลของตัวเอง ซึ่งจะเป็นการช่วยประชาสัมพันธ์และสร้างความเชื่อมั่นให้กับจังหวัดภูเก็ตอีกทางหนึ่งด้วย

นักธุรกิจไต้หวันประเทศไทย  ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ
               

           ขณะที่นาย LIN YUAN HUNG นายกสมาคมการค้าไทย-ไต้หวัน ประจำจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า การรวมตัวของกลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวันที่อยู่ในเมืองไทยนั้น เพื่อต้องการช่วยเหลือและกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย ซึ่งซบเซาจากปัญหาการแพร่ระบาดโควิด-19 นอกจากมาเที่ยวภูเก็ตแล้ว ยังมีเป้าหมายที่จะเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวอื่นๆ ด้วย เช่น เชียงใหม่ เป็นต้น โดยเหตุที่เลือกมาภูเก็ตเป็นจังหวัดแรก เนื่องจากความสวยงามของท้องทะเลภูเก็ต เพราะส่วนใหญ่นักธุรกิจเหล่านี้จะอาศัยอยู่ในพื้นที่ภาคกลางและอีสาน

นักธุรกิจไต้หวันประเทศไทย  ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ
          ทางด้านนายวิเชียร จูฑะมงคล ผู้บริหารโรงแรมเลอ รีสอร์ท กล่าวว่า หลังจากมีการเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โดยไม่ต้องกักตัว เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายนที่ผ่านมา พบว่า มียอดการจองที่พักมากขึ้นและหลากหลายประเทศ แม้ในช่วงแรกจะเป็นการจองระยะสั้น แต่ภาพรวมถือว่าเป็นไปด้วยดี และสามารถก่อให้เกิดการจ้างงานได้เพิ่มขึ้น
                โดยการเดินทางเข้ามาของกลุ่มนักธุรกิจชาวไต้หวันที่ประกอบธุรกิจอยู่ในประเทศไทยนั้น เนื่องจากเขามีความตั้งใจเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือและฟื้นฟูเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของภูเก็ต ภายหลังจากมีการเปิดประเทศ และนับกรุ๊ปที่มีขนาดใหญ่พอสมควรในช่วงเวลานี้ โดยมีกว่า 50 คน จึงถือเป็นนิมิตหมายที่ดี โดยทางโรงแรมเองได้รับมาตรฐานชาพลัส และการดำเนินการเป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยอย่างเต็มที่

นักธุรกิจไต้หวันประเทศไทย  ท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจ

ภาพ/ข่าว โดย : สาลินี  ปราบ จ.ภูเก็ต