"อนุทิน" รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ Dr.Jos Vandelaer (นายแพทย์จอส ฟอนเดลาร์) ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยคนใหม่ พร้อมสนับสนุนและร่วมดำเนินงานด้านการแพทย์และสาธารณสุข ภายใต้ยุทธศาสตร์ 6 แผนงาน

12 พฤศจิกายน 2564 นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ให้การต้อนรับ นายแพทย์จอส ฟอนเดลาร์ (Dr.Jos Vandelaer) ผู้แทนองค์การอนามัยโลกประจำประเทศไทยคนใหม่ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งใหม่ และหารือเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก 

“อนุทิน” แสดงความยินดีผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง

โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข กล่าวว่า ยินดีให้การสนับสนุนการดำเนินงานร่วมกันระหว่างกระทรวงสาธารณสุขและองค์การอนามัยโลก โดยเฉพาะแผนยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างรัฐบาลไทยกับองค์การอนามัยโลก (WHO Country Cooperation Strategy: CCS) ค.ศ. 2022-2026 ฉบับใหม่ และการดำเนินงานของแผนงานหลักภายใต้ยุทธศาสตร์นี้ทั้ง 6 แผนงาน ได้แก่ 

  • แผนงาน Digital Health 
  • แผนงานโรคไม่ติดต่อ 
  • แผนงานความปลอดภัยทางถนน 
  • แผนงานประชากรข้ามชาติ 
  • แผนงาน Public Health Emergency และ
  • แผนงานการเสริมสร้างการเป็นผู้นำของประเทศไทยด้านสุขภาพโลก 

โดยมีวงเงินงบประมาณ 303 ล้านบาท ในระยะเวลา 5 ปี

“อนุทิน” แสดงความยินดีผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง

นอกจากนี้ ได้เน้นย้ำนโยบายของประเทศไทยในการจัดหาวัคซีนโควิด-19 ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 100 ล้านโดส ในปี 2564 ซึ่งขณะนี้ได้ดำเนินการฉีดวัคซีนไปแล้วทั้งหมด 85 ล้านโดส รวมทั้งพิจารณาดำเนินการให้วัคซีนเข็มกระตุ้นในผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มทุกราย พร้อมทั้งจะดำเนินการอย่างเต็มที่ เพื่อให้คนไทยและแรงงานต่างชาติได้รับวัคซีนโควิค-19 ทุกคน

“อนุทิน” แสดงความยินดีผู้แทน WHO ประจำประเทศไทยคนใหม่เข้ารับตำแหน่ง

พร้อมให้ความมั่นใจว่าระบบสาธารณสุขไทยมีการเตรียมความพร้อมในการรับมือกับการระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเต็มที่ กระทรวงสาธารณสุขได้นำเสนอเรื่องการขออนุมัติกรอบวงเงินจัดซื้อยาโมลนูพิราเวียร์ต่อรัฐบาล และได้รับการอนุมัติเงินสำหรับการจัดซื้อ 50,000 คอร์ส หรือประมาณ 2 ล้านเม็ด เพื่อใช้ร่วมกับยาฟาวิพิราเวียร์ ซึ่งประเทศไทยมีความสามารถในการผลิตได้ด้วยตนเอง ทำให้มียาสำรองไว้อย่างเพียงพอ