ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม แจ้งกรณี "รัฐบาลเรียกเก็บภาษี 7% จากผู้ใช้ PayPal" เป็นข้อมูลเท็จ ระบุบริษัท PayPal ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

หลังจากที่ทาง PayPal เตรียมกลับมาเปิดให้บริการอีกครั้งในปีหน้า พร้อมได้ออกประกาศข้อตกลงใหม่ที่กระทบถึงผู้ใช้งานเก่า และต้องยืนยันตัวตนภายในวันที่ 18 ก.พ. 2565 ก่อนที่บัญชีเดิมจะถูกระงับการใช้งาน ขณะเดียวกันได้มีการเผยแพร่ข้อมูลในสื่อสังคมออนไลน์ ระบุว่า “รัฐบาลเตรียมเรียกเก็บภาษี 7% จากผู้ใช้ PayPal”

 

ล่าสุด เว็บไซด์ ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ประเทศไทย ระบุว่า ตามที่มีเผยแพร่ข้อมูลประเด็นเรื่อง รัฐบาลเรียกเก็บภาษี 7% จากผู้ใช้ PayPal ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย กรมสรรพากร กระทรวงการคลัง พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้นเป็น  ข้อมูลเท็จ 

 

เตือนข่าวปลอม! รัฐบาลเรียกเก็บภาษี 7% จากผู้ใช้ PayPal

กรณีการเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ เรื่อง รัฐบาลเรียกเก็บภาษี 7% จากผู้ใช้ PayPal กรมสรรพากรขอชี้แจงว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็น ข่าวปลอม ด้วยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติม ประมวลรัษฎากร (ฉบับที่ 53) พ.ศ. 2564 กำหนดให้ผู้ประกอบการที่ได้ให้บริการทางอิเล็กทรอนิกส์จากต่างประเทศและอิเล็กทรอนิกส์แพลตฟอร์มต่างประเทศ ที่มีรายรับเกิน กว่า 1.8 ล้านบาทต่อปี มีหน้าที่จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม ยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มในอัตรา 7% ให้แก่กรมสรรพากร 

 

ทั้งนี้ มีผลเริ่มบังคับใช้ตั้งแต่ วันที่ 1 กันยายน 2564 เป็นต้นมา ซึ่ง ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2564 บริษัท PayPal ยังไม่ได้จดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มในประเทศไทย จึงยังไม่มีหน้าที่ต้องยื่นแบบแสดงรายการ และนำส่งภาษีมูลค่าเพิ่มให้แก่กรมสรรพากร

 

เตือนข่าวปลอม! รัฐบาลเรียกเก็บภาษี 7% จากผู้ใช้ PayPal

 

ดังนั้น เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเรื่องภาษีต่างๆ สามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ กรมสรรพากร หรือ คลิกที่นี่ และสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ส านักงาน สรรพากรทุกแห่งทั่วประเทศหรือ ศูนย์สารนิเทศสรรพากร (RD Intelligence Center) โทร. 1161

 

เตือนข่าวปลอม! รัฐบาลเรียกเก็บภาษี 7% จากผู้ใช้ PayPal

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด