ดีอีเอส เตือน thailandpass เป็นเว็บไซต์ปลอม ไม่ใช่ของรัฐ โดยระบุว่า เป็นระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจสอบแล้วไม่ใช่ ของจริงต้อง tp.Consular.go.th ขอประชาชนอย่าหลงเชื่อ

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายการเมือง

5 พฤศจิกายน 2564  นางสาวนพวรรณ หัวใจมั่น โฆษกกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ฝ่ายการเมือง(ดีอีเอส) กล่าวว่า กรณีที่ปรากฏเว็บไซต์ www.thailandpass.org โดยระบุว่าเป็นระบบลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทยนั้น ทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ได้ตรวจสอบและชี้แจงแล้วว่า เว็บไซต์ดังกล่าวเป็นเว็บปลอมที่ไม่ได้มาจากหน่วยงานรัฐแต่อย่างใด โดยเว็บไซต์ Thailand Pass ของจริง ที่ได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเดินทางเข้าประเทศไทยเพื่อทดแทนระบบ COE นั้น คือเว็บไซต์ tp.Consular.go.th ซึ่งเปิดใช้งานตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.เป็นต้นมา

ดีอีเอส เตือน เว็บไซต์ thailandpass ปลอม ของจริง tp.Consular.go.th

กระทรวงการต่างประเทศ ได้รับการสนับสนุน จากสำนักงานพัฒนารัฐบาลดิจิทัล (สพร.) อย่างต่อเนื่องและใกล้ชิด เพื่อพัฒนาดูแลความเรียบร้อยการเปิดใช้งานระบบ โดยในช่วงแรกได้รับรายงานปัญหาขัดข้องบ้าง ซึ่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าไปดูแลแก้ไขอย่างใกล้ชิดแล้ว รวมทั้งได้รวบรวมปัญหาและข้อห่วงกังวลต่างๆ ของผู้ใช้งาน เพื่อนํามาปรับปรุงระบบต่อไป โดยจะมีการปรับปรุงเว็บไซต์ Thailand Pass ที่รองรับกับการใช้งานกับโทรศัพท์มือถือ

 

นอกจากนี้ กรมสารนิเทศและกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ยังได้ประชาสัมพันธ์ถึงขั้นตอน หลักเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับระบบ Thailand Pass ให้กับสาธารณชนทราบมาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งทําอินโฟกราฟิก และรวบรวมคําถามที่พบบ่อย (FAQs) เป็นภาษาไทยและอังกฤษ ซึ่งสามารถติดตามได้ทางเว็บไซต์ รวมทั้งโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆ ของกระทรวงการต่างประเทศ กรมการกงสุลและเครือข่ายสื่อมวลชน อย่างแพร่หลายอีกด้วย ดังรายละเอียดปรากฏตาม

ดีอีเอส เตือน เว็บไซต์ thailandpass ปลอม ของจริง tp.Consular.go.th

ทั้งนี้ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริงกับทางกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พบว่าประเด็นดังกล่าวนั้น เป็นข้อมูลเท็จ เว็บไซต์ www.thailandpass.org เป็นเว็บไซต์ของรัฐ เพื่อลงทะเบียนแจ้งการเดินทางเข้าประเทศไทย เป็นข้อมูลเท็จ

 

ดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อข้อมูลดังกล่าว และขอความร่วมมือไม่ส่ง หรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆ และเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารจาก กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ สามารถติดตามได้ที่ www.mfa.go.th หรือโทร 02 2035000 ทั้งนี้ ประชาชนสามารถติดตามและแจ้งเบาะแสข่าวปลอม ได้ผ่านช่องทางต่างๆ ของศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ดังนี้ ไลน์ @antifakenewscenter เว็บไซต์ https://www.antifakenewscenter.com/ ทวิตเตอร์ https://twitter.com/AFNCThailand และช่องทางโทรศัพท์ โทรสายด่วน GCC 1111 ต่อ 87 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง