svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

เจาะประเด็นร้อน

จับตาผลข้างเคียงแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง

10 พฤศจิกายน 2564
420

คำตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญเรื่องการล้มล้างการปกครอง ส่งผลให้ใครที่คาดคิดว่ารัฐบาลนี้จะอายุสั้น ต้องปรับวิธีคิดใหม่ สถานการณ์ขณะนี้นำไปสู่การต่อสู้กันทางความคิด

การตัดสินคดีของศาลรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยเรื่องของการล้มล้างการปกครอง คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญที่ออกมาเมื่อตอนบ่าย 3 ของวันนี้ จะเป็นบรรทัดฐานสำคัญที่จะกำหนดอนาคตของสังคม การกำหนดทิศทางการเมืองไทย และการปฏิรูปสถาบันต่างๆ

 

บรรดาคนที่เรียกร้องให้มีการปฏิรูปสถาบันพระมหากษัตริย์ ผู้ที่มีแนวคิดในการเสนอการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายมาตรา 112 จะต้องพิจารณาเรื่องนี้กันให้ถี่ถ้วน คำตัดสินของศาลเกิดขึ้นมาจากคำร้องของอดีตที่ปรึกษาผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา คุณณฐพร โตประยูร

จับตาผลข้างเคียงแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง

คุณณัฐพรไม่ได้ร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญอย่างเดียว แต่ร้องคู่ขนานกันไปนั่นคือ 1. ศาลปกครอง 2. อัยการสูงสุด และวันนี้ศาลพิจารณาตัดสิน ลากทุกอณูเข้าไปอยู่ในที่เดียวกัน ตอนนี้ผู้ถูกกล่าวหาสามคนหลักและศาลตัดสินเรียบร้อย นั่นคือ คุณปนัสยา สิทธิจิรวัฒนกุล (รุ้ง) คุณภาณุพงศ์ จาดนอก (ไมค์) คุณอานนท์ นําภา (ทนายอานนท์) ศาลพิจารณาตัดสินแล้วว่าพฤติกรรมที่เกิดขึ้นนั้นเป็นการล้มล้างการปกครองตามมาตรา 49

 

ย้อนกลับไปเมื่อ 10 ส.ค. 63 ตอนนั้นคณะราษฎรเสนอสิทธิ์ข้อเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ 10 ข้อ ล้วนแล้วแต่เป็นข้อสังเกตที่ต้องนำมาพิจารณา มาดูคำตัดสินของศาล

จับตาผลข้างเคียงแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง

วันนี้บรรยากาศที่ศาลรัฐธรรมนูญ ปรากฏว่าผู้ถูกร้องทั้งสาม walk out จากการนั่งรับฟังการพิจารณาของศาล โดยทนายความที่รับมอบอำนาจจากทนายอานนท์บอกว่า ถ้าหากว่าศาลไม่รับข้อเสนอจากผู้ถูกร้องให้พิจารณาการไต่สวนคดี ไม่ต้องอยู่รับฟังการพิจารณา ซึ่งหลังการวินิจฉัยของศาล รุ้งก็ออกมาให้สัมภาษณ์ว่า ไม่ได้มีเจตนาปราศรัยการปฏิรูปล้มล้างการปกครองแต่อย่างใด และข้อเสนอ 10 ข้อก็ไม่ได้ต้องการที่จะล้มล้างการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

 

อย่างไรก็ตาม คำตัดสินของศาลรัฐธรรมนูญมีผลผูกพันต่อทุกองค์กร ไปดูรัฐธรรมนูญมาตรา 49 ซึ่งอยู่ในหมวดคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย

จับตาผลข้างเคียงแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง

ใครก็ตามที่ใช้สิทธิเสรีภาพเพื่อล้มล้างการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ต้องโทษทางอาญากับคดีนี้คนละเรื่องกัน ใครจะฟ้องมาตรา 112 มาตรา 113 ต้องเป็นอีกเรื่องหนึ่ง

 

เมื่อศาลตัดสินแม้ทนายความและผู้ถูกร้องทั้งสามคนจะไม่ยอมรับคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ แต่ผลของคดีนี้จะมีผลทันทีเพราะศาลรัฐธรรมนูญที่มีคำตัดสินอย่างใดอย่างหนึ่ง มีผลผูกพันต่อทุกองค์กร กฎหมายนี้มีการบังคับใช้แบบเดียวกันทุกคน

จับตาผลข้างเคียงแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง จับตาผลข้างเคียงแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง

บรรยากาศตอนนี้ร้อนแรงไปทั้งเมือง สามคนที่ถูกร้องศาลตัดสิน มีผลข้างเคียงที่จะเกิดขึ้น และต้องพิจารณากันให้ถี่ถ้วน

จับตาผลข้างเคียงแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง

ผลข้างเคียงคดีของแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง ทำให้อุณหภูมิทางการเมืองร้อน และบรรยากาศว่าด้วยเรื่องของข้อเรียกร้องการชุมนุมของม็อบ จะเป็นเช่นไรหลังจากนี้ไป

 

ปฏิรูปกับการล้มล้างมีเส้นบาง ๆ กั้นอยู่ อาจจะมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งรวมถึงพรรคการเมืองใช้เส้นบาง ๆ นี้ เป็นเครื่องมือทางการเมือง และจะเกิดปัญหา ถ้าไม่ต้องการให้เกิดปัญหาความขัดแย้งพวกเราทุกคนต้องช่วยกัน

 

ในทางการเมืองของพรรคร่วม เกิดปฏิบัติการเกมตัดขา ริบอาวุธ และอาวุธของประชาธิปัตย์ คือการแก้ไขรัฐธรรมนูญ และประกันรายได้เกษตรกร ปัญหาการจัดสรรงบประมาณมาใช้ในเรื่องการดำเนินนโยบายของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องของการประกันรายได้ ที่เสนอที่ประชุมครม.สดๆร้อนๆ กลายเป็นการจุดไฟในนาคร

จับตาผลข้างเคียงแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง

นโยบายแนวคิดของท่านสันติ พร้อมพัฒน์ ถูกต้อง แต่ไม่ถูกกำหนดไว้ในแนวนโยบายแห่งรัฐ แนวนโยบายแห่งรัฐที่รัฐบาลประกาศไว้ คือจะประกันรายได้ให้กับเกษตรกร และโครงการเหล่านี้คืออาวุธสำคัญของประชาธิปัตย์ ที่จะได้มาซึ่งคะแนนเสียงจากเกษตรกร โดยเฉพาะชาวนาและสินค้าเกษตรอื่นๆ จับตาผลข้างเคียงแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง

กำลังสะท้อนว่าขัดแข้งขัดขากัน ก่อนหน้านี้ประชาธิปัตย์พรรคร่วมรัฐบาลยื่นไป 3 เงื่อนไข

จับตาผลข้างเคียงแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง

ความขัดแย้งทางความคิดจะเป็นประเด็นว่าด้วยเรื่องทางการเมืองที่มีการช่วงชิงกัน และประชาธิปัตย์ไม่มีทางยอม

จับตาผลข้างเคียงแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง

แล้วเกษตรกรทั้งหมดไปอยู่ที่ไหน

จับตาผลข้างเคียงแกนนำม็อบว่าด้วยเรื่องล้มล้างการปกครอง

เกษตรกรอยู่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ซึ่งเป็นฐานที่มั่นของพรรคการเมืองและซึ่งเป็นของพรรคเพื่อไทย ดูให้ดีเกมตัดขา ริบอาวุธรอบนี้จะกลายเป็นสนิมที่เกิดข้างใน และจะมีปฏิกิริยาว่าด้วยเรื่องของการต่อสู้ชิงไหวพริบในทางการเมืองกันอย่างไร ต้องไปดูว่าการดินเนอร์นั้นจะช่วยในเรื่องของเกมตัดขาได้มากน้อยแค่ไหน

 

ที่มา เนชั่นอินไซต์ บากบั่น บุญเลิศ และ วีระศักดิ์ พงษ์อักษร