กระทรวงพาณิชย์แจงราคาน้ำมันปาล์มพุ่ง หลังปริมาณผลผลิตจากอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตสำคัญลดลงจากผลกระทบของโควิด

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

แต่เชื่อว่าสถานการณ์จะเริ่มดีขึ้น หลังช่วงปลายปีจะมีผลผลิตถั่วเหลืองเข้ามาทดแทน ขณะเดียวกันขอความร่วมมือผู้ผลิตน้ำมันปาล์มตรึงราคาไว้ก่อน ส่วนแนวโน้มราคา เนื้อสุกรที่เพิ่มขึ้น ยังอยู่ในเกณฑ์ราคาที่ควบคุม เตรียมเปิดขายหมูธงฟ้าช่วยประชาชน

           นายวัฒนศักย์ เสือเอี่ยม อธิบดีกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า จากสถานการณ์ราคาปาล์ม และน้ำมันปาล์มบรรจุขวดในช่วงนี้ที่มีการปรับราคาสูงขึ้น เนื่องจากในปีการผลิต 64 ผลผลิตปาล์มของประเทศอินโดนีเซีย และมาเลเซีย ซึ่งถือเป็นประเทศผู้ผลิตสำคัญ มีปริมาณผลปาล์มออกสู่ตลาดลดลงมากกว่า 5% เป็นผลมาจากสถานการณ์โควิด-19 ที่ส่งผลกระทบต่อแรงงาน และการเก็บเกี่ยวผลปาล์ม ทำให้ภาพรวมปริมาณผลปาล์มในตลาดโลกลดลง และราคาน้ำมันปาล์มตลาดโลกสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง

ดังนั้น จึงส่งผลให้ประเทศไทยสามารถส่งออกน้ำมันปาล์มดิบได้มากขึ้น และราคาผลปาล์มในประเทศไทยปรับสูงขึ้น โดยราคาเฉลี่ยตั้งแต่เดือน ม.ค.-พ.ย. 64 อยู่ที่ 6.76 บาท/กิโลกรัม ขณะที่ในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมา เกษตรกรที่ผลิตปาล์มคุณภาพดีสามารถขายได้ในราคา 10 บาท/กิโลกรัม ซึ่งสูงสุดในรอบ 10 ปี จากเดิมราคาเฉลี่ยปี 63 อยู่ที่ 4.78 บาท/กิโลกรัม หรือ เพิ่มขึ้นประมาณ 41%

พาณิชย์ขอผู้ผลิต ‘ตรึง‘ ราคาน้ำมันปาล์ม

          สำหรับผลผลิตในประเทศในช่วงปลายปี ถือว่าเป็นฤดูกาลที่ผลปาล์มออกจะสู่ตลาดน้อย แต่ผลผลิตถั่วเหลืองตลาดโลกในฤดูกาลใหม่ได้เริ่มออกสู่ตลาดแล้ว และคาดว่าจะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปีก่อนไม่น้อยกว่า 5% ซึ่งจะทำให้มีปริมาณน้ำมันถั่วเหลืองเข้ามาทดแทนในระบบมากขึ้น

          ทั้งนี้จากสถานการณ์ราคาผลปาล์ม และน้ำมันปาล์มดิบที่สูงขึ้น กรมการค้าภายใน ได้ขอความร่วมมือผู้ประกอบการโรงสกัดในการตรึงราคาไว้ก่อน แม้ว่าน้ำมันปาล์มดิบจะมีราคาปรับสูงขึ้นจากปี 63 เฉลี่ยที่ 28.10 บาท/กิโลกรัม เป็นในเดือน ม.ค.-พ.ย. 64 เฉลี่ยที่ 37.24 บาท/กิโลกรัม หรือ เพิ่มขึ้น 33%

พาณิชย์ขอผู้ผลิต ‘ตรึง‘ ราคาน้ำมันปาล์ม

น้ำมันปาล์มบรรจุขวดในห้างค้าปลีก-ค้าส่ง ปัจจุบันอยู่ที่ 50-53 บาท/ขวด เพิ่มจากช่วงก่อนหน้านี้ ที่46 บาทต่อขวด หรือ เพิ่มขึ้น 12% ซึ่งสถานการณ์ราคาปาล์มน้ำมันที่ปรับสูงขึ้น ทำให้ชาวสวนปาล์มได้รับประโยชน์อย่างเต็มที่ และรายได้ที่เพิ่มขึ้นนี้จะนำไปช่วยหมุนเวียนในเศรษฐกิจต่อไป

พาณิชย์ขอผู้ผลิต ‘ตรึง‘ ราคาน้ำมันปาล์ม

ส่วนกรณีที่สมาคมผู้เลี้ยงสุกรแห่งชาติ ได้ประกาศปรับราคาจำหน่ายสุกรมีชีวิตเป็น 84 บาท/กิโลกรัม แต่จากการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพบว่า ราคาซื้อขาย และส่งมอบยังอยู่ที่ราคาไม่เกิน 80 บาท/กิโลกรัม ตามที่ให้ความร่วมมือกับกรมการค้าภายในไว้

พาณิชย์ขอผู้ผลิต ‘ตรึง‘ ราคาน้ำมันปาล์ม

ซึ่งปีนี้กรมปศุสัตว์แจ้งว่า ปริมาณผลผลิตสุกรจะลดลงจากปีก่อน โดยคาดว่าจะมีปริมาณสุกรที่ 15.86 ล้านตัว ลดลงจากปีก่อน 30% ขณะที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค ASF ในประเทศจีน ซึ่งเป็นผู้นำเข้ารายใหญ่ดีขึ้น ทำให้ความต้องการนำเข้าสุกรจากประเทศไทยลดลง ประกอบกับความต้องการบริโภคของประชาชนลดลงจากเดิม 22 กิโลกรัม/คน/ปี เหลือ 16 กิโลกรัม/คน/ปี คิดเป็นปริมาณสุกร 5 ล้านตัว หรือลดลง 38%

พาณิชย์ขอผู้ผลิต ‘ตรึง‘ ราคาน้ำมันปาล์ม

 ทั้งนี้ ขอยืนยันว่า ปริมาณเนื้อสุกรชำแหละในสต็อกยังมีอยู่พอสมควร จึงเชื่อว่าปริมาณเนื้อสุกรชำแหละจะมีเพียงพอ อย่างไรก็ตาม กรมการค้าภายในได้ติดตามสถานการณ์ทั้งด้านปริมาณ และราคาเนื้อสุกรร่วมกับกรมปศุสัตว์อย่างใกล้ชิด และหากพบว่าตลาดใดมีปริมาณเข้าสู่ในตลาดไม่เพียงพอ จะได้ประสานสมาคมผู้เลี้ยงสุกร เพื่อนำเนื้อสุกรชำแหละเข้าไปเสริมในตลาด หรือจัดโครงการจำหน่ายหมูธงฟ้า

พาณิชย์ขอผู้ผลิต ‘ตรึง‘ ราคาน้ำมันปาล์ม