ออมสิน จับมือหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ปล่อยสินเชื่อวงเงิน 2 หมื่นล้าน หนุนสมาชิก 1 แสนราย เข้าถึงแหล่งทุน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน วิทัย รัตนากร ระบุ จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่ส่งผลกระทบต่อภาวะเศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ ธนาคารออมสินได้ให้การสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 แก่สมาชิกของหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย ประมาณ 1 แสนราย วงเงินรวม 20,000 ล้านบาท โดยธนาคารได้มีการผ่อนปรนวงเงินสินเชื่อมากขึ้น เหมาะสำหรับ SMEs ที่จะกลับมาเปิดธุรกิจหลังจากมีการเปิดประเทศแล้ว

ออมสินผนึกหอการค้าฯปล่อยกู้  SME 2 หมื่นล้าน

ประกอบด้วย สินเชื่อ GSB Smooth BIZ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนหรือลงทุนในสินทรัพย์ถาวร วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท ดอกเบี้ยคงที่ 2 ปีแรก 2.99% ต่อปี ระยะเวลากู้สูงสุด 10 ปี วงเงินกู้สูงสุด 20 ล้านบาท และ สินเชื่อ SMEs มีที่ มีเงิน วงเงินรวม 10,000 ล้านบาท สำหรับธุรกิจ Small SMEs สำหรับเป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ หรือนำไปไถ่ถอนสัญญาขายฝาก ให้กู้โดยพิจารณาจากที่ดินซึ่งเป็นหลักประกัน วงเงินกู้สูงสุด 70% ของราคาประเมินราชการ ไม่ตรวจเครดิตบูโร ดอกเบี้ยคงที่ 5.99% ตลอดสัญญา ระยะเวลาผ่อนชำระไม่เกิน 7 ปี โดยปลอดชำระเงินต้น 2 ปี 

ออมสินผนึกหอการค้าฯปล่อยกู้  SME 2 หมื่นล้าน
 

นอกจากนี้ สมาชิกหอการค้าฯ ยังสามารถเลือกใช้บริการสินเชื่ออื่น ตามมาตรการช่วยเหลือต่าง ๆ ได้ตามความประสงค์ อาทิ สินเชื่อ Soft Loan สำหรับ SMEs ท่องเที่ยวและธุรกิจเกี่ยวเนื่อง / สินเชื่อ Soft Loan ธปท. เพื่อฟื้นฟูกิจการ เป็นต้น


ประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย สนั่น อังอุบลกุล ระบุ ความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นการทำงานร่วมกันทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งสถาบันการเงิน และหน่วยงานต่างๆ ตามแนวทาง connect the dots เชื่อมจุด เชื่อมโอกาส ให้กับผู้ประกอบการอย่างแท้จริง และช่วยส่งเสริมสนับสนุนในการพัฒนาผู้ประกอบการเปลี่ยนแปลงเพื่อพร้อมเติบโต  และรองรับการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจในปี 2565

ที่ผ่านมาธนาคารออมสินได้ร่วมกับหอการค้าฯ ในการจัดกิจกรรมต่าง ๆ  เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือกลุ่มผู้ประกอบการ โดยเฉพาะกลุ่ม SMEs  ผ่านโครงการต่างๆ ของธนาคารออมสิน และสินเชื่อสิทธิพิเศษต่างๆ ที่ได้ปรับปรุงหลักเกณฑ์และขยายเวลามาตรการสินเชื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการ SMEs เพื่อให้ผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบโควิด-19 สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ทั่วถึงมากขึ้น โดยความร่วมมือในครั้งนี้ จะเป็นการขยายขอบข่ายความร่วมมือไปยังเครือข่ายหอการค้าให้ครอบคลุมทั่วประเทศ  

นอกจากนี้ สภาหอการค้าฯ ยังอยู่ระหว่างหารือกับกระทรวงการคลัง ธนาคารแห่งประเทศไทย และธนาคารพาณิชย์อีก 6 แห่ง เพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหามาตรการของรัฐที่ออกมาช่วยเหลือ SMEs ยังไม่ได้ตรงเป้า เช่น มาตรการพักทรัพย์พักหนี้ และสินเชื่อฟื้นฟู วงเงิน 2.5 แสนล้านบาท ซึ่งจะแก้ไขให้ SMEs สามารถเข้าถึงสินเชื่อได้มากที่สุด และรวมถึงการหารือในเรื่องปลดล็อกการพิจารณาเครดิตบูโรในการอนุมัติสินเชื่อด้วย
 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด