ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยประเมินหลังเปิดประเทศแนวโน้มเศรษฐกิจดีขึ้น แนะรัฐบาลจัดกิจกรรมเทศกาลต่างๆ ดึงต่างชาติ ภายใต้มาตรการด้านสาธารณสุขที่ชัดเจน เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจปีนี้ให้ปิดบวกได้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ประธานสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สุพันธุ์ มงคลสุธี ระบุ ประเมินแนวโน้มหลังจากการเปิดประเทศเป็นไปในทิศทางที่ดี ประชาชนเริ่มออกมาท่องเที่ยว จับจ่ายใช้สอยใช้ชีวิตปกติมากขึ้น แนวโน้มการเดินทาง การจอง รร.ดีขึ้นอย่างมีนัยยะในช่วง สิ้นปีถึงปีใหม่ รวมถึงสายการบินต่างๆ ขยายเที่ยวบินมากขึ้น ขณะที่ภาคสาธารณสุขมีการป้องกันกันอย่างเข้มงวดเช่นเดิมทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อไม่เพิ่มสูงขึ้น รวมถึงการฉีดวีคซีนจำนวนมากขึ้น ทำให้เชื่อมั่นได้ว่าคลัสเตอร์ต่างๆจะลดน้อยลง มีการเร่งฉีดวัคซีนในจังหวัดที่เปิดนำร่องการท่องเที่ยวจำนวนมากกว่า 70-80% ทำให้การเปิดประเทศไม่มีปัญหาด้านสาธารณสุข 


ทั้งนี้ สิ่งสำคัญรัฐบาลต้องมีความชัดเจนในมาตรการต่างๆ ในการเปิดประเทศของแต่ละจังหวัดให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน และเมื่อตัวเลขผู้ติดเชื้อลดลงอย่างต่อเนื่องก็อยากให้ภาครัฐปรับมาตรการให้กลับมาปกติให้เร็วที่สุด ทั้งการอนุญาตให้ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์การจัดกิจกรรม การจัดประชุมสัมมนา เอ็กซิบิชั่นต่างๆ ซึ่งล้วนเป็นสิ่งที่ช่วยหนุนให้เศรษฐกิจฟื้นตัว