svasdssvasds
logo-pwa

เพิ่ม nation online

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด
เนชั่นทีวี

สังคม

กทพ.เปิดลงทะเบียนระบบ M-FLOW ขึ้นมอเตอร์เวย์-ทางด่วน แก้ปัญหารถติด

05 พฤศจิกายน 2564
1.9 k

กทพ.เปิดลงทะเบียนระบบ M-FLOW แก้ปัญหารถติดหน้าด่าน อำนวยความสะดวกประชาชน ผู้ใช้ Easy Pass ขึ้นทางด่วน-มอเตอร์เวย์ต้องรู้

5 พฤศจิกายน 2564 การทางพิเศษแห่งประเทศไทย (กทพ.) กระทรวงคมนาคม เชิญชวนผู้ใช้ทางพิเศษและผู้ใช้บัตร Easy Pass ลงทะเบียนสมัครสมาชิก M-FLOW เพื่อใช้บริการระบบเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบไม่มีไม้กั้น หรือระบบ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง(มอเตอร์เวย์) สาย 9

 

กทพ.เปิดลงทะเบียนระบบ M-FLOW ขึ้นมอเตอร์เวย์-ทางด่วน แก้ปัญหารถติด

 

ที่ด่านฯ ทับช้าง 1 ด่านฯ ทับช้าง 2 ด่านฯ ธัญบุรี 1 และด่านฯ ธัญบุรี 2 รวมถึงทางพิเศษฉลองรัช ที่ด่านฯ จตุโชติ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-1 และ ด่านฯ สุขาภิบาล 5-2 ของ กทพ. ในอนาคต ตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อแก้ไขปัญหารถติดหน้าด่านเก็บค่าธรรมเนียมบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง และอำนวยความสะดวกให้กับประชาชน

สำหรับระบบ M-FLOW เป็นระบบเก็บค่าผ่านทางแบบผ่านก่อนจ่ายที่หลัง โดยเจ้าของรถจะต้องลงทะเบียนสมัครเป็นสมาชิกก่อนการใช้งานระบบ M-FLOW ผ่านทางเว็บไซต์ คลิก หรือ Mobile Application : mflowthai หรือที่จุดบริการ M-Flow บนทางหลวงพิเศษระหว่างเมือง

 

กทพ.เปิดลงทะเบียนระบบ M-FLOW ขึ้นมอเตอร์เวย์-ทางด่วน แก้ปัญหารถติด

 

ทั้งนี้ระบบ M- FLOW เป็นการใช้เทคโนโลยี AI มาพัฒนาระบบจัดเก็บค่าผ่านด้วยกล้องตรวจบันทึกภาพป้ายทะเบียนรถ แทนการเก็บค่าผ่านทางอัตโนมัติแบบระบบไม้กั้น ทำให้ผู้ใช้รถยนต์สามารถขับขี่ผ่านบริเวณด่านฯ โดยไม่ต้องหยุดหรือชะลอรถ ด้วยความเร็วได้ถึง 160 กม./ชม. ช่วยระบายรถได้ 2,000 -2,500 คัน/ชม./ช่องทาง เร็วขึ้นกว่าระบบเดิมที่ใช้อยู่ถึง 5 เท่า

 

อย่างไรก็ตามระบบ M-FLOW จะรองรับการใช้งานกับรถยนต์ทุกประเภทที่ได้รับอนุญาตให้วิ่งบนทางหลวงพิเศษระหว่างเมืองหรือทางพิเศษ ทั้งรถยนต์ 4 ล้อ รถยนต์ 6 ล้อ และรถยนต์มากกว่า 6 ล้อขึ้นไป

 

กทพ.เปิดลงทะเบียนระบบ M-FLOW ขึ้นมอเตอร์เวย์-ทางด่วน แก้ปัญหารถติด