นครปฐม-นายกเทศมนตรีนครนครปฐม พร้อมส.ส. เขต 1 นำทีมบริหารเทศบาล และกลุ่มสันติธรรม ลงพื้นที่พร้อม แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่สาธารสุข ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ปฎิบัติงานและประชาชน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

5 พฤศจิกายน 2564 นายเสรินทร์ แก้วพิจิตร นายกเทศมนตรีนครนครปฐม พร้อมด้วยพ.ท.ดร.สินธพ แก้วพิจิตร (เสธ.แก้ว) สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 พร้อมแพทย์ พยาบาลโรงพยาบาลนครปฐม เจ้าหน้าที่สาธารสุขจังหวัดนครปฐม และเจ้าหน้าที่อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เชิงรุกให้กับกลุ่มผู้สูงอายุ และผู้ป่วยติดเตียง ในชุมชนพื้นที่เขตเทศบาลนครนครปฐม และอำเภอเมืองนครปฐม 27 หลังคาเรือน จำนวน 30 ราย เพื่อเยี่ยมเยียน พร้อมให้กำลังใจ และให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ เพื่อเป็นการลดความเสี่ยงและป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

นายกเสรินทร์ -ส.ส.สินธพ นำทีมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ-กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

ซึ่งผู้สูงอายุที่ป่วยนอนติดเตียง รายแรกที่ได้รับการฉีดวัคซีนในพื้นที่จังหวัดนครปฐม คือนางสาวปิยธิดา สินเพียร อายุ 57 ปี และ นางสำเนาว์ น้อยหมื่นไวย์ อายุ 76 ปี บ้านอยู่ถนนพิพิธประสาท ตำบลพระปฐมเจดีย์ อำเภอเมืองนครปฐม โดยทั้งนายกเทศมนตรีนครนครปฐม และสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครปฐม เขต 1 พร้อมคณะบุคคลากรทางการแพทย์ ได้มีการตรวจอาการเบื้องต้นและมีทีมเฝ้าสังเกตการณ์หลังการรับการฉีดวัคซีนพร้อมให้ความรู้เบื้องต้นกับญาติเพื่อคอยดูแลโดยมี อสม.ในพื้นที่ร่วมการติดตามข้อมูลเพื่อรายงานสถานการณ์ต่อหน่วยงานด้วย

นายกเสรินทร์ -ส.ส.สินธพ นำทีมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ-กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

ทั้งนี้เพื่อเป็นการติดตามดูแลสุขภาพตามมาตรการเชิงรุก แก่ผู้ป่วยในชุมชน เพื่อเป็นการช่วยควบคุมการแพร่ระบาดของโรค และป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ให้กับผู้ป่วย ที่ไม่สามารถเดินทางไปรับวัคซีนได้ที่จุดบริการวัคซีนที่จัดเตรียมไว้อีกด้วย

นายกเสรินทร์ -ส.ส.สินธพ นำทีมฉีดวัคซีนให้ผู้สูงอายุ-กลุ่มผู้ป่วยติดเตียง

 

ข่าว/ภาพ-ปนิทัศน์ มามีสุข นส.ปณิดา มามีสุข