ผู้ว่าฯ อัศวิน มั่นใจโรงเรียนในสังกัดกทม.เปิดเรียนแบบ On-Site ได้ 15 พ.ย. นี้ หลังเด็กนักเรียน-บุคคลากร ได้รับวัคซีนเข็มสองเกินครึ่ง

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร โพสต์ผ่านเฟซบุ๊ก "ผู้ว่าฯ อัศวิน" ระบุว่า โควิด-19 ทำให้ลูกหลานของเราต้องเรียนออนไลน์ มานั่งเรียนในโรงเรียนก็ไม่ได้ เพราะกลัวว่าจะติดเชื้อ

ผู้ว่าฯ กทม. มั่นใจ 15 พ.ย. พร้อมเปิดเรียน On-Site

การฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนและครูจะทำให้โรงเรียนได้กลับมาเปิดอีกครั้ง ซึ่งขณะนี้ได้ฉีดวัคซีนให้กับนักเรียนชั้นมัธยมในโรงเรียนสังกัด กทม.แล้ว มีนักเรียนที่สมัครใจฉีดวัคซีน 34,287 คน คิดเป็น 92% ของนักเรียนทั้งหมดในชั้น ม.ปลาย ฉีดครบ 2 เข็มแล้ว 3,173 คน หรือประมาณ 76% ส่วน ม.ต้น ฉีดเข็มแรกไปแล้ว 27,039 คน คิดเป็น 90% และจะฉีดเข็ม 2 ในวันที่ 8-10 พ.ย.นี้ ซึ่งจะฉีดให้กับนักเรียนที่เปลี่ยนใจหรือพลาดการฉีดวัคซีนในรอบที่แล้วเพิ่มเติมด้วย

ส่วนครูในสังกัด กทม. 14,493 คน ได้ฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้วมากกว่า 96% และผู้ที่เกี่ยวข้องที่ทำงานในโรงเรียนก็ได้ฉีดวัคซีนเข็ม 2 แล้วมากกว่า 94% เมื่อนักเรียนที่เรียนอยู่ชั้น ม.1-6 ใน โรงเรียนสังกัด กทม. ทั้ง 109 โรง ได้รับการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็มแล้ว จะได้กลับมาเรียนในโรงเรียนอีกครั้งในวันที่ 15 พ.ย.นี้ 

ผู้ว่าฯ กทม. มั่นใจ 15 พ.ย. พร้อมเปิดเรียน On-Site

โดยทุกโรงเรียนที่เปิดให้เรียนที่โรงเรียนจะต้องผ่านการประเมินความพร้อมและปฏิบัติตามมาตรการ Sandbox : Safety Zone in School ที่ ศบค.และกระทรวงศึกษาธิการ กำหนดทั้ง 4 ด้านแล้ว ได้แก่ ด้านกายภาพ ด้านการมีส่วนร่วม ด้านการประเมินความพร้อมสู่การปฏิบัติและด้านการดำเนินการของโรงเรียน รวมทั้งปฏิบัติตามมาตรการสุขอนามัยส่วนบุคคล 6 มาตรการหลัก (DMHT-RC) 6 มาตรการเสริม (SSET-CQ) และ 7 มาตรการเข้มสำหรับสถานศึกษาแบบไป-กลับ พร้อมมีแผนเผชิญเหตุกรณีพบผู้สัมผัสเสี่ยงสูงหรือผู้ป่วยยืนยัน และมีมาตรการตรวจ ATK เพื่อสร้างความปลอดภัยและมั่นใจเป็นระยะตามความเหมาะสม

ผู้ว่าฯ กทม. มั่นใจ 15 พ.ย. พร้อมเปิดเรียน On-Site