โรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่ จ.ขอนแก่น เปิดการเรียนการสอนแล้วตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย. แต่แบ่งให้นักเรียนมาเรียนครึ่งหนึ่ง พร้อมมาตรการด้านสาธารณสุขที่เข้มงวด โดยเฉพาะโรงอาหารจัดระเบียบเข้าครั้งละ 300 คน

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

4 พฤศจิกายน 2564 ที่โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน ในเขตเทศบาลนครขอนแก่น ซึ่งวันนี้เป็นการเปิดเรียนวันที่ 4 เกือบจะครบสัปดาห์แล้วที่เปิดการเรียนการสอนของภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2564 ยังคงมีผู้ปกครองมาส่งบุตรหลานเพื่อเข้าเรียนตั้งแต่เช้า โดยทางโรงเรียนมีมาตรการด้านสาธารณสุข ด้วยการตรวจวัดอุณหภูมิ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทุกคน

โรงเรียนในขอนแก่นยังเข้มมาตรการหลังเปิดเรียนเกือบสัปดาห์

 


      

นายศักดาเดช ทาซ้าย ผู้อำนวยการเชี่ยวชาญ โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน กล่าวว่า สำหรับการเรียนการสอนนั้น ในช่วง 2 สัปดาห์แรกจะให้นักเรียนมาเรียนชั้นเรียนละครึ่งห้อง หรือครึ่งหนึ่งของนักเรียนทั้งหมด 4,460 คน จะให้นักเรียนแบ่งออกเป็นเลขคู่และเลขคี่มาเรียน โดยนักเรียนที่ไม่ได้มาเรียน จะมีการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์พร้อม ๆ กับเพื่อนที่มานั่งเรียนในห้อง หลังจากนั้นจะมีการประเมินว่า จะให้มีการมาเรียนครบทั้ง 100 เปอร์เซ็นต์หรือไม่   

โรงเรียนในขอนแก่นยังเข้มมาตรการหลังเปิดเรียนเกือบสัปดาห์
 

ส่วนโรงอาหารมีการนำฉากมากั้นบริเวณโต๊ะนั่งรับประทานอาหาร และจะปล่อยให้นักเรียนเข้าไปใช้บริการครั้งละ 300 คน เพื่อลดความแออัดภายในโรงอาหาร เนื่องจากเป็นอีกจุดหนึ่ง ที่นักเรียนจะมารวมกันจำนวนมาก ส่วนภายในห้องเรียนได้ให้นักเรียนนั่งเว้นระยะ ซึ่งมาตรการด้านสาธารณสุข ทางโรงเรียนจะเข้มงวดแม้ว่านักเรียนจะมีการรับวัคซีนเกือบครบ 100 เปอร์เซ็นต์ โดยขณะนี้นักเรียนได้รับการฉีดวัคซีนไฟเซอร์แล้ว 98 เปอร์เซ็นต์ ของนักเรียนทั้งหมด ส่วนบุคลากรครูฉีดครอบ 100 เปอร์เซ็นต์

โรงเรียนในขอนแก่นยังเข้มมาตรการหลังเปิดเรียนเกือบสัปดาห์

โรงเรียนในขอนแก่นยังเข้มมาตรการหลังเปิดเรียนเกือบสัปดาห์

โดย - พรพรรณ เพ็ชรแสน