แพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ รายงานยอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ เผยตั้งเป้าจะฉีดสะสมให้ได้ 100 ล้านโดสภายในสิ้นเดือน พ.ย. นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

3 พฤศจิกายน 2564  ศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ศบค.  แถลงข่าว โดยแพทย์หญิงสุมนี วัชรสินธุ์ ผู้อำนวยการสำนักสื่อสารความเสี่ยงและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข รายงานยอดฉีดวัคซีนทั่วประเทศ วันที่ 2 พ.ย. 2564 มีรายละเอียดดังนี้ 

 

ศบค.ตั้งเป้า ฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส สิ้นเดือน พ.ย.นี้

ผู้เข้ารับวัคซีนโควิด-19 รายใหม่ 787,976 โดส รายละเอียดดังนี้

  • เข็มที่ 1 จำนวน 267,117 ราย
  • เข็มที่ 2 จำนวน 485,778 ราย
  • เข็มที่ 3 จำนวน 35,081 ราย

ยอดการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 7 มิ.ย. 2564 - 1 พ.ย. 2564 สะสมแล้ว 72,913,571 โดส

 

  • เข็มที่ 1 สะสมแล้ว 40,045,353 ราย
  • เข็มที่ 2 สะสมแล้ว 30,400,091 ราย
  • เข็มที่ 3 สะสมแล้ว 2,468,127 ราย

ขณะที่ยอดรวมการฉีดวัคซีนตั้งแต่วันที่ 28 ก.พ. - 2 พ.ย. 2564 (248 วัน) พื้นที่ 77 จังหวัด มียอดสะสม 77,014,092 โดส

 

  • เข็มที่ 1 สะสมแล้ว 42,815,600 ราย คิดเป็น 59.4% ของประชากร
  • เข็มที่ 2 สะสมแล้ว 31,730,365 ราย คิดเป็น 44.0% ของประชากร
  • เข็มที่ 3 สะสมแล้ว 2,468,127 ราย คิดเป็น 3.4% ของประชากร

 

ศบค.ตั้งเป้า ฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส สิ้นเดือน พ.ย.นี้

"การฉีดวัคซีนตั้งเป้าจะฉีดสะสมให้ได้ 100 ล้านโดสภายในสิ้นเดือน พ.ย. นี้ โดย ปัจจุบันสามารถฉีดวัคซีนในพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว 17 จังหวัด ตามเป้าร้อยละ 50 ของจำนวนประชากรได้แล้ว 16 จังหวัด เหลือเพียง จ.หนองคาย ที่ฉีดได้เพียง 47.3%

 

ขณะที่การฉีดประชาชนกลุ่มเสี่ยงใน 17 จังหวัด โดยเฉลี่ยฉีดเข็มแรกได้ 77% โดยในเดือน พ.ย.ตั้งเป้าฉีดให้ได้ 80% ในส่วนของการฉีดวัคซีนให้เด็กนักเรียนและนักศึกษา อายุ 12-17 ปี ขณะนี้ฉีดไปแล้วประมาณ 2.4 ล้านคน คิดเป็น 55.4% จากเป้าหมาย 4.5 ล้านคน

 

ศบค.ตั้งเป้า ฉีดวัคซีน 100 ล้านโดส สิ้นเดือน พ.ย.นี้

 

และขอเน้นย้ำเด็กนักเรียนที่ไปเรียนที่โรงเรียนในปัจจุบัน เมื่อกลับบ้านก่อนจะเข้าไปคลุกคลีกับคนในครอบครัว ขอให้ทำความสะอาดร่างกายก่อน และผู้ปกครองเองต้องคอยสังเกตอาการ หากพบบุตรหลานมีไข้ น้ำมูก สงสัยว่าติดเชื้อโควิด-19 ให้รีบตรวจ ATK" แพทย์หญิงสุมนี กล่าว