ลุ้น กทม.คลายล็อก "ร้านเกม-ร้านเน็ต" 1 หลังเด็กฉีดวัคซีนใกล้ครบ 2 เข็ม เตรียมหารือความพร้อมในการเปิดให้บริการ 15 พ.ย. นี้

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม. เปิดเผยว่า ตามที่ประชุมคณะกรรมการโรคติดต่อกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 31/2564 ได้มีมติเห็นชอบประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ 45)

 

โดยมีสถานสถานที่ซึ่งยังคงให้ปิดดำเนินการ ได้แก่ สถานบันเทิง ผับ บาร์ คาราโอเกะ อาบอบนวด ร้านเกม ร้านอินเทอร์เน็ต ตู้เกม สนามชนไก่ สนามซ้อมชนไก่ สนามชนโค สนามกัดปลา และสนามม้า นั้น

 

ในส่วนของ ร้านเกม และ ร้านอินเทอร์เน็ต ทั้งที่เปิดเป็นร้านเฉพาะ หรือเปิดให้บริการภายในห้างสรรพสินค้า ศูนย์การค้า คอมมูนิตี้มอลล์ เป็นกิจการที่มีลักษณะกิจกรรม ที่ทำให้มีการรวมตัวกันของผู้ใช้บริการกลุ่มเด็กหรือวัยรุ่น ซึ่งหากมีอาการเจ็บป่วยมักมีอาการไม่รุนแรง แต่อาจเป็นพาหะนำโรคได้

ประกอบกับลักษณะของร้านที่มีลักษณะเป็นห้องปรับอากาศ มีการใช้อุปกรณ์เครื่องเล่นร่วมกัน จึงอาจก่อให้เกิดการแพร่กระจายของเชื้อโรคได้ทั้งจากการสัมผัสระหว่างบุคคล หรือจากการสัมผัสจากอุปกรณ์ต่างๆ ภายในร้าน

 

จับตาปลดล็อก "ร้านเกม-อินเตอร์เน็ต" 15 พ.ย. นี้

เนื่องจากในมาตรการควบคุมโรคโควิดที่สำคัญ เด็กมีความจำเป็นที่จะต้องได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 ซึ่งความคืบหน้าการฉีด "วัคซีนไฟเซอร์" ให้นักเรียนที่มีอายุ 12-18 ปี ในโรงเรียนสังกัด กทม. เมื่อวันที่ 25 ต.ค.64 ได้มีการจัดฉีดวัคซีนเข็มสองให้กับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย โดยมีนักเรียนได้รับวัคซีนเข็มสอง ร้อยละ 97

 

ขณะที่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จะมีการจัดฉีดวัคซีนเข็มสองระหว่างวันที่ 8-10 พ.ย.64

 

พญ.ป่านฤดี มโนมัยพิบูลย์ ผู้อำนวยการสำนักอนามัย กทม.

"จากนี้สำนักอนามัย กทม.จะเชิญผู้เกี่ยวข้องมาประชุมหารือเพื่อเตรียมความพร้อม ในการเปิดให้บริการสำหรับร้านเกมและร้านอินเทอร์เน็ต และขอความเห็นชอบจากคณะกรรมการโรคติดต่อ กทม.ในการประชุมครั้งต่อไป ซึ่งคาดว่าจะเปิดได้ในวันที่ 15 พ.ย.นี้" พญ.ป่านฤดี กล่าว