อัปเดตสถานการณ์ล่าสุด พญ.พรรณประภา ยงค์ตระกูล แถลงผลการประชุม ศบค.ชุดใหญ่ สั่งยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ เริ่ม 1 พ.ย.นี้ แต่ยังยกเว้นพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด 7 จังหวัด คือ จันทบุรี,ตาก, นครศรีธรรมราช,นราธิวาส,ปัตตานี,ยะลา และ สงขลา

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

โดยล่าสุดทาง ศบค.ได้ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในทุกพื้นที่ทั่วประเทศ กำหนดเริ่ม 1 พฤศจิกายนนี้ นอกจากนี้ ยังมีมติเห็นชอบ ปรับพื้นที่ควบคุมและเข้มงวดสูงสุด (สีแดงเข้ม) 23 จังหวัด เหลือ 7 จังหวัด ประกอบด้วย จันทบุรี ตาก นครศรีธรรมราช นราธิวาส ปัตตานี ยะลา และ สงขลา

 

ประกาศ ยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ยกเว้น 7 จังหวัด  

พื้นที่ควบคุมสูงสุด 30 จังหวัด เป็น 38 จังหวัด และ พื้นที่ควบคุม 24 จังหวัด เป็น 23 จังหวัด

 

ประกาศ ยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ยกเว้น 7 จังหวัด

พื้นที่เฝ้าระวังสูง 5 จังหวัด ได้แก่ จ.นครพนม จ.น่าน จ.บึงกาฬ จ.มุกดาหารและ จ.สกลนคร

พื้นที่เฝ้าระวัง ไม่มี

 

พื้นที่สีฟ้า (นำร่องการท่องเที่ยว) 4 จังหวัด ได้แก่ กรุงเทพมหานคร กระบี่ พังงา ภูเก็ต จะเปิดให้มีการขายและดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในร้านอาหารได้ ตั้งแต่วันที่ 1 พ.ย.เป็นต้นไป

 

ประกาศ ยกเลิกเคอร์ฟิวทั่วประเทศ ยกเว้น 7 จังหวัด

ล่าสุด ศบค. มติเห็นชอบ ยกเลิกการห้ามออกนอกเคหสถานในทุกพื้นที่ แต่ยังให้คงในพื้นที่ควบคุมสูงสุดและเข้มงวด(สีแดง) ในเวลา 23.00-03.00 น.และยังคง Work from home อย่างน้อยร้อยะ 50 ในหน่วยงานรัฐ ผู้ประกอบการภาคเอกชนปรับเพิ่มได้ตามความเหมาะสม และยังคงห้ามจัดกิจกรรมรวมกลุ่มคนมากกว่า 50 คน สำหรับสถานรับเลี้ยงเด็กและดูแลผู้สูงอายุ ให้เปิดแบบรับไปและกลับ

ขณะที่สถานที่เล่นกีฬา หรือแข่งขันกีฬา เปิดตามเวลาปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น. กีฬาในร่มไม่มีผู้ชม กีฬากลางแจ้งมีผู้ชมไม่เกิน 25 % ส่วนโรงภาพยนต์ โรงมรสพ การแสดงพื้นบ้าน หรือสถานที่ลักษณะเดียวกัน จำกัดจำนวนผู้ชม ห้ามบริโภคอาหาร พื้นที่มีเครื่องปรับอากาศจำนวนผู้ชม 50 % พื้นที่โล่ง 75%

 

ศูนย์แสดงสินค้า ศูนย์ประชุม หรือสถานที่จัดนิทรรศการ รวมถึงสถานที่ลักษณะเดียวกันในห้างสรรพสิน และโรงแรม จัดประชุมไม่เกิน 500 คน ให้เหมาะสมกับขนาดพื้นที่ต้องไม่แออัด สำหรับศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า และซิตี้มอลล์ เปิดได้ตามปกติ แต่ไม่เกินเวลา 22.00 น.งดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปิดบริการตู้เกมส์ เครื่องเล่น ร้านเกมส์ สวนสนุก และสวนน้ำ

 

ขอขอบคุณภาพ : nationphoto