ผวจ.อุดรสั่งตรวจสอบ สำนักสงฆ์สร้างโลงแก้วให้ลูกศิษย์หญิงเตรียมละสังขารอย่างละเอียด ระบุไม่สอดคล้องกับคำสั่งสอนของพระพุทธนา เตือนสำนักสงฆ์ยังไม่มีการจัดตั้งอย่างเป็นทางการ

กรณีลูกชายร้องให้หมอปลาช่วย หลังแม่ไปปฎิบัติธรรมที่สำนักสงฆ์ซำป่าหัน ต.บ้านจีต อ.กู่แก้ว จ.อุดรธานี แล้วอ้างว่ามีองค์ 2 ร่างมาประทับร่าง ชื่อพระอริยะเจ้าและพระลูกแก้ว เพื่อมุ่งสู่นิพพาน โดยรู้วันระสังขารของตัวเอง ในวันที่ 30 ตุลาคม 2564 โดยมีพระสงฆ์จากวัดนี้ และผู้ติดตาม 5 คนมาทำพิธีละสังขารที่บ้าน หลังจากละสังขารจะนำร่างไปใส่โรงแก้วไว้ที่สำนักสงฆ์ โดยโอนเงิน 3 แสนบาทมาสร้างโลงแก้วเตรียมไว้ ร่างจะคล้ายกับคนนอนหลับ ไม่เปื่อยเน่า หลังนั้น 1 เดือนจะกลายพระบรมสารีริกธาตุ เพราะบรรลุธรรมตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น 
 

ผวจ.สั่งสอบสำนักสงฆ์สร้างโลงแก้วให้ลูกศิษย์หญิงเตรียมละสังขาร

ความคืบหน้ากรณีดังกล่าว วันที่ 28 ตุลาคม 2564 นายสยาม ศิริมงคล ผวจ.อุดรธานี เปิดเผยว่า ได้รับรายงานจากนายอำเภอกู่แก้วแล้ว และให้เข้าไปตรวจสอบในสำนักสงฆ์ซำป่าหัน พบมีพระสงฆ์อยู่จริง แล้วมีการอ้างพิธีกรรมบางอย่างในการปฏิบัติ ซึ่งไม่สอดคล้องกับคำสั่งสอนของศาสนา โดยพระสงฆ์รูปดังกล่าวได้ตรวจสอบดูแล้วเป็นพระจริงที่ถูกต้อง ส่วนสำนักสงฆ์ยังไม่ได้จัดตั้งเป็นทางการในการจดทะเบียน ตอนนี้ทราบว่ามีการสร้างโลงแก้วใกล้จะเสร็จแล้ว ทางพระที่ปฏิบัติได้บอกว่าไม่ได้เป็นคนสร้างเอง ซึ่งก็อยู่ระหว่างดำเนินการตรวจสอบดูอยู่ในส่วนเรื่องนี้จะเป็นกิจของสงฆ์หรือไม่ต้องให้สำนักสำนักงานพระพุทธศาสนาเข้าไปตรวจสอบอย่างละเอียดทุกอย่าง แต่ตอนนี้ยังไม่ได้ตั้งคณะกรรมขึ้นมาต้องให้สำนักงานพระพุทธศาสนาดำเนินการตรวจสอบให้แล้วเสร็จก่อน

 

ผวจ.สั่งสอบสำนักสงฆ์สร้างโลงแก้วให้ลูกศิษย์หญิงเตรียมละสังขาร

“ทราบว่าพระสงฆ์รูปนี้เป็นคนในพื้นที่ แต่ไม่ใช่คนในหมู่บ้านซำป่าหันมีญาติโยมเข้าไปสักการะบ้าง แต่ไม่มาก ทั้งนี้ก็อยากฝากถึงพี่ประชาชนให้ปฏิบัติตามหลักคำสั่งสอนของพุทธศาสนาอันไหนไม่เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนา ควรจะใช้ดุลยพินิจให้มาก” 

 

ผวจ.สั่งสอบสำนักสงฆ์สร้างโลงแก้วให้ลูกศิษย์หญิงเตรียมละสังขาร

ทางด้าน พระครูสมุห์เสรี ปญฺญาสาโร อายุ 63 ปี เจ้าอาวาสวัดโยธานิมิต เจ้าคณะตำบลหมากแข้ง อ.เมืองอุดรธานี เปิดเผยว่า เพิ่งทราบข่าวในวันนี้ มีการสร้างโลงแก้วให้ญาติโยม ที่บรรลุธรรม แล้วจะละสังขารก่อนจะกลายเป็นพระบรมสารีริกธาตุ เป็นครั้งแรกที่ได้ยินเรื่องนี้ ตั้งแต่ศึกษาพระธรรมของศาสนาพุทธ มาก็ไม่มีการได้ระบุเอาไว้เลย แต่ก็ไม่ทราบว่าเรื่องราวเป็นเช่นไร ถึงต้องทำสร้างโลงแก้วขึ้นมา ดังกล่าวก็ได้ยินเป็นครั้งแรก ที่ผ่านครูบาอาจารย์ ที่ละสังขารแล้วก็มีร่างนำไปเผา ไม่เคยนำไปใส่โลงแก้วเลย 

 

“คนธรรมดาไม่สามารถบรรลุธรรมเองได้ หรือละสังขารก่อนเป็นพระบรมสารีริกธาตุ เพราะครูบาอาจารย์ ก็ไม่ได้สอนเอาไว้โดยคำสั่งสอนของพุทธศาสนา ให้ปฏิบัติธรรม อยู่ในศีลในธรรม ให้ลดละเลิกต่างๆ ให้ตั้งจิตภาวนานั่งสมาธิโดยศาสนาพุทธ ไม่ได้ระบุว่าคนธรรมดาจะสำเร็จอรหันต์เองได้เลย”........ 

 

ผวจ.สั่งสอบสำนักสงฆ์สร้างโลงแก้วให้ลูกศิษย์หญิงเตรียมละสังขาร

โดย  - เศกสันติ กัลยาวิสุทธิ์