สงขลา - จากยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเพื่อเป็นการรองรับผู้ป่วยที่ต.วังใหญ่จึงมีการปรับพื้นที่ป่าช้าให้กลายเป็นรพ.สนาม "สุขาวดี" เป็นที่รักษาผู้ป่วยโควิดกลุ่มสีเขียวที่ไม่แสดงอาการ

27 ตุลาคม 2564 การแพร่ระบาดของโรคไวรัสโควิด19 ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้นับวันจะทวีความรุนแรงเพิ่มมากขึ้นยอดผู้ติดเชื้อของแต่ละจังหวัดสลับกันขึ้นติดลำดับต้นๆของประเทศรองจากกรุงเทพมหานครเท่านั้น จนรัฐบาลต้องตั้ง ศบค.ส่วนหน้า เข้ามาบูรณาการเพื่อแก้ใขปัญหา โดยเฉพาะการเร่งฉีดวัคซีนให้ประชาชนให้ได้ไม่ต่ำกว่า 70 เปอร์เซ็นต์เพื่อจะได้ก้าวไปพร้อมกันกับภูมิภาคอื่นที่จะเปิดประเทศในวันที่ 1  พฤศจิกายนนี้ 

ยกระดับป่าช้าสู่ รพ.สนาม "สุขาวดี" รักษาผู้ป่วยโควิด

   จากยอดผู้ติดเชื้อที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในช่วงนี้ทำให้โรงพยาบาลสนามหลักที่ตั้งขึ้นเพื่อรักษาผู้ป่วยไม่เพียงพอจน หน่วยงานที่รับผิดชอบจึงต้องจัดหาสถานที่เพื่อรองรับผู้ติดเชื้อขั้นเริ่มต้นที่ไม่ได้แสดงอาการรุนแรงเข้ามารักษาเพื่อลดความแออัด แต่การจัดการทั้งหมดยังคงอยู่ในความดูแลของบุคลากรทางการแพทย์ และผู้นำท้องถิ่นที่ได้เข้ามาช่วยในการให้บริการ

ยกระดับป่าช้าสู่ รพ.สนาม "สุขาวดี" รักษาผู้ป่วยโควิด
 

 เช่นเดียวกับโรงพยาบาลสนามสุขาวดี ซึ่งตั้งอยู่ในเขตฌาปนสถานหรือป่าช้าบ้านคลองยอ หมู่ที่ 1 ต.วังใหญ่ อ.เทพา จ.สงขลา ซึ่งมีอาคารขนาดใหญ่ปกติจะใช้เป็นที่ตั้งศพเพื่อบำเพ็ญกุศล ขณะนี้ได้ถูกแปรสภาพเป็นโรงพยาบาลสนามชั่วคราวเพื่อรักษาผู้ติดเชื้อโควิด19 สภาพภายในถูกแยกพื้นที่เป็นให้เป็นสัดส่วนหญิง-ชายไม่ปะปนกันรวมทั้งห้องน้ำที่ทำธุระส่วนตัว ปัจจุบันมีผู้ป่วยถูกส่งเข้ามารักษาตัวที่นี้จำนวน 14 คน มีทั้งชาวบ้านในพื้นที่และแรงงานต่างด้าวที่เข้ามาทำงานในโรงงานแปรรูปไม้ยางพารา

ยกระดับป่าช้าสู่ รพ.สนาม "สุขาวดี" รักษาผู้ป่วยโควิด

     ส่วนบุคลากรทางการแพทย์จะมีเจ้าหน้าที่สาธารณสุขโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลวังใหญ่เข้ามาดูแล โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.) ของแต่ละหมู่บ้านสลับหมุนเวียนกันเข้ามาเป็นผู้ช่วยตั้งแต่เช้าจนถึงเวลา 20.00 น.ทุกวัน ซึ่งการดูแลรักษาจะใช้มาตราฐานเดียวกันกับโรงพยาบาลหลักทั่วไป ขณะเดียวกันผู้นำชุมชนในท้องที่ กำนัน ผู้ใหญ่  ได้จัดชุดรักษาความปลอดภัยมาเข้าเวรคอยให้การช่วยเหลือและรักษาความสงบเรียบร้อยตลอด 24 ชั่วโมง

ยกระดับป่าช้าสู่ รพ.สนาม "สุขาวดี" รักษาผู้ป่วยโควิด

ยกระดับป่าช้าสู่ รพ.สนาม "สุขาวดี" รักษาผู้ป่วยโควิด
 

   และเป็นที่น่าสังเกตุประชาชนชาวตำบลวังใหญ่ โดยเฉพาะชาวบ้านที่อาศัยอยู่ใกล้โรงพยาบาลสนามรักษาผู้ป่วยโควิด19แห่งนี้ ไม่มีมีใครออกมาแสดงอาการต่อต้านหรือตั้งข้อรังเกียจ ตลอดทั้งวันจะมีผู้คนนำสิ่งของมาบริจาคทั้งอาหาร เครื่องอุปโภคบริโภค  ตลอดจนยาสมุนไพรกระชายขาว ฟ้าทะลายโจรเป็นต้น  โดยจะมีเจ้าหน้าที่มาคอยช่วยรับอีกทอดหนึ่ง 

ยกระดับป่าช้าสู่ รพ.สนาม "สุขาวดี" รักษาผู้ป่วยโควิด

     กว่า 1 สัปดาห์แล้วที่โรงพยาบาลสุขาวดี กลางป่าช้าบ้านคลองยอแห่งนี้ได้เปิดให้บริการรักษาผู้ป่วยโควิด19 ทุกอย่างเป็นไปตามปกติทุกคนต่างให้ความร่วมมือไม่สร้างความกดดันให้เจ้าหน้าที่และบุคลากรทางการแพทย์ แม้จะถูกจำกัดพื้นที่ให้อยู่ในสถานที่ ที่ทุกคนไม่คาดคิดว่าครั้งหนึ่งในชีวิตได้มานอนค้างคืนกันขณะที่ตัวยังเป็นๆ

ยกระดับป่าช้าสู่ รพ.สนาม "สุขาวดี" รักษาผู้ป่วยโควิด

  

ภาพ/ข่าว โดย :    จรูญ ทองนวล NationPhoto