ครม. อนุมัติ 2.7 หมื่นล้านบาท โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ และข้าว ปี 64/65 ย้ำการช่วยเหลือเกษตรกรเป็นนโยบายหลักของรัฐบาล

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

25 ตุลาคม 2564 นายธนกร วังบุญคงชนะ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) ว่า ที่ประชุมคณะรัฐมนตรีวันนี้มีมติอนุมัติโครงการประกันรายได้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรรวม 3  โครงการ วงเงินรวมทั้งสิ้น 27,390.09 ล้านบาท ประกอบด้วย

 

1. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลัง ปี 2564/65 วงเงิน 6,811.28 ล้านบาท และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้ฯ ปี 64/65 จำนวน 4 โครงการ รวมเงิน 291.4 ล้านบาท

 

2. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 วงเงินรวม 1,863.51 ล้านบาท และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปี 2564/65 จำนวน 2 โครงการ วงเงินรวม 45 ล้านบาท

 

ครม.อนุมัติ 2.7 หมื่นล้าน ประกันรายได้ "ข้าว-มัน-ข้าวโพด"

 

 

 

 

3. โครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 รอบที่ 1 และมาตรการคู่ขนานโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวมทั้งสิ้น 18,378.90 ล้านบาท

 

โดยจะครอบคลุมพี่น้องเกษตรกรผู้ปลูกข้าว ประมาณ 4.7 ล้านครัวเรือน ปลูกมันสำปะหลัง ประมาณ 5 แสนครัวเรือน และปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ประมาณ 4.5 แสนครัวเรือน

 

ครม.อนุมัติ 2.7 หมื่นล้าน ประกันรายได้ "ข้าว-มัน-ข้าวโพด"

 

 

 

 

ทั้งนี้นายกรัฐมนตรีย้ำว่าการช่วยเหลือพี่น้องเกษตรในโครงการต่างๆ และการประกันรายได้ เป็นหนึ่งในนโยบายหลักของรัฐบาลชุดนี้ ซึ่งจะดำเนินหน้าโครงการอย่างต่อเนื่อง อย่างไรก็ตาม สิ่งที่คิดต่อไป ต้องดูแลเกษตรรายย่อย โดยเฉพาะเกษตรกรที่ทำการเกษตรในพื้นที่เล็กๆ รวมทั้ง ให้แนวทางการช่วยเกษตรเกษตรในรูปแบบใหม่ เพี่อยกระดับการเกษตรของไทยให้ยั่งยืน และพึ่งพาตนเองได้

 

"วันนี้ รัฐบาลมีนโยบายหลัก คือ การเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร ด้วยการแปรรูปสินค้าเกษตร และรัฐบาลให้ความสำคัญกับเกษตรกรไทย โดยจะเดินหน้าโครงการช่วยเหลือเกษตรกรอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นหลักประกันให้เกษตรกรมีรายได้ที่แน่นอน” นายธนกร กล่าว

 

ครม.อนุมัติ 2.7 หมื่นล้าน ประกันรายได้ "ข้าว-มัน-ข้าวโพด"

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด