พรุ่งนี้ เขื่อนลำตะคอง เตรียมเพิ่มการระบายน้ำ เพื่อบรรเทาผลกระทบพื้นที่เศรษฐกิจ สั่ง ปภ."พิมาย-ชุมพวง" เตรียมรับมือ

วันที่ 24 ตุลาคม 2564  รัฐมนตรีช่วยมหาดไทย นิพนธ์ บุญญามณี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา ที่เขื่อนลำตะคอง อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา  ปัจจุบันยังคง มีปริมาณน้ำในอ่างฯประมาณ 316 ล้าน ลบ.ม. หรือ 103 % ของความจุ  แม้เชื่อนยังสามารถรองรับน้ำได้อีก 50 ล้าน ลบ.ม.  แต่มีการคาดการณ์ ว่า ในช่วงวันที่ 27-28 ต.ค นี้ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง จะมีฝนตกหนัก ถึงหนักมาก 40-60 % ของพื้นที่  จึงจำเป็นต้องบริหารจัดการ  เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบพื้นที่ท้ายเขื่อนลำตะคองและความปลอดภัย ของประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตพื้นที่อำเภอพิมาย   ที่เป็นจุดรับน้ำหลายสาย และไหลต่อไปยังอำเภอชุมพวง อำเภอลำทะเมนชัย

รมช.มหาดไทย สั่ง ปภ. เตรียมพร้อม

นายนิพนธ์ กำชับ ปภ. จังหวัดนครราชสีมา ผอ.ชลประทานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำล้นตลิ่ง น้ำท่วมฉับพลัน โดยเฉพาะชุมชนเขตเศรษฐกิจตัวเมืองโคราช  ร้านค้า ที่อยู่อาศัย โรงพยาบาล ศาสนสถาน โบราณสถานต่างๆของอำเภอพิมาย อำเภอชุมพวง ฯลฯ  ให้เร่งขนย้ายทรัพย์สินขึ้นที่สูง เพื่อลดผลกระทบจากการเพิ่มการระบายน้ำของเขื่อนลำตะคอง ในวันพรุ่งนี้ 

 

 

 

ปริมาณน้ำในอ่าง 316 ล้าน ลบ.ม. หรือ 103 % ของความจุ

 

"การเพิ่มปริมาณการระบายน้ำ ในวันพรุ่งนี้ ( 25 ต.ค.2564 ) ประชาชนจะได้รับผลกระทบมากขึ้น จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าฯ ฝ่ายปกครองได้ประสานท้องถิ่น   ในการแจ้งเตือนประชาชน  ผ่านทุกช่องทางให้ทุกครัวเรือนทราบถึงสถานการณ์น้ำในขณะนี้ การเฝ้าระวังสถานการณ์พายุลูกใหม่  ทังยังต้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอพิมาย ที่น้ำแต่ละสาขาจะไหลไปรวมกัน กระทบต่อโรงพยาบาล โบราณสถาน" 

 

 

วันนี้ จึงมีการสั่งการให้  ปภ. ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในพื้นที่ และเคลื่อนย้ายเครื่องสูบน้ำระยะไกล เครื่องจักรกลสาธารณภัย เข้าพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมสูง  ให้พร้อมปฏิบัติงานตามแผนเผชิญเหตุฯ และการให้ความช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยตลอด 24 ชั่วโมง

 

การเพิ่มปริมาณการระบายน้ำ ในวันพรุ่งนี้ ( 25 ต.ค.2564 ) ประชาชนจะได้รับผลกระทบมากขึ้น จึงได้สั่งการให้ผู้ว่าฯ ฝ่ายปกครองได้ประสานท้องถิ่น   ในการแจ้งเตือนประชาชน  ผ่านทุกช่องทางให้ทุกครัวเรือนทราบถึงสถานการณ์น้ำในขณะนี้ การเฝ้าระวังสถานการณ์พายุลูกใหม่  ทังยังต้องเตรียมพร้อมช่วยเหลือประชาชน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเขตอำเภอพิมาย ที่น้ำแต่ละสาขาจะไหลไปรวมกัน กระทบต่อโรงพยาบาล โบราณสถาน