"เทพไท" แนะรัฐบาล ถ้าห่วงการกินกระท่อม ทำให้ลำไส้อุดตัน ก็เร่งออกประกาศสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา ด่วน!

24 ตุลาคม 2564 นายเทพไท เสนพงศ์ อดีตส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึง กรณีที่รองโฆษกรัฐบาล ได้แถลงข่าว เตือนให้บริโภคพืชกระท่อมด้วยความระมัดระวัง และเปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา อยู่ระหว่างออกประกาศกำหนดให้นำไปเป็นส่วนประกอบอาหารได้นั้น ว่า ในฐานะที่เป็นผู้เสนอญัตติการปลดล็อกพืชกระท่อมจนสำเร็จ เพราะมีการแก้ไข พ.ร.บ.ยาเสพติดให้โทษ (ฉบับที่ 8) และกระทรวงสาธารณสุข ได้ออกประกาศถอดพืชกระท่อม ออกจากบัญชียาเสพติดให้โทษ ประเภท 5 มีผลให้ตั้งแต่วันที่ 24 ส.ค. 64 เป็นต้นมา การครอบครองและการขายใบสดพืชกระท่อม โดยไม่ได้ปรุง หรือทำเป็นอาหาร สามารถทำได้โดยไม่ผิดกฎหมาย  แต่สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา(อย.) ได้มีคำเตือนขอให้ประชาชน ระมัดระวังในการบริโภค เพราะการบริโภคก้านใบกระท่อมในปริมาณมาก อาจทำให้เกิดการอุดตันในลำไส้ ที่เรียกว่า “ภาวะถุงท่อม”

นายเทพไท กล่าวว่า สำหรับเรื่องนี้ชาวบ้านโดยทั่วไป ก็มีพฤฒิกรรมการบริโภคพืชกระท่อมในลักษณะที่แตกต่างกัน แต่เพื่อความปลอดภัยของสุขภาพ ก็อยากแนะนำให้ชาวบ้านกินเฉพาะใบกระท่อม ไม่กินก้าน ให้เคี้ยวกินน้ำแล้วค่อยคายกากของใบกระท่อมทิ้งไป ซึ่งจะไม่เสี่ยงต่อการเป็นโรคลำไส้อุดตัน แต่ถ้ามีการแปรรูปพืชกระท่อม เป็นเครื่องดื่ม สารสกัด หรือส่วนผสมของอาหาร ก็จะไม่มีโทษแต่อย่างใด แต่ในขณะนี้ ประชาชน ยังไม่สามารถดำเนินการได้ เพราะสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) อยู่ระหว่างจัดทำประกาศกระทรวงสาธารณสุข ออกตามความในพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 424) พ.ศ. 2564 เรื่อง กำหนดอาหารที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือจำหน่าย (ลำดับที่ 52 กระท่อม) เพื่อให้การใช้ส่วนของพืชกระท่อมและสารสกัด สามารถเป็นส่วนประกอบในอาหารได้

นายเทพไท กล่าวอีกว่า จึงขอเสนอให้รัฐบาล และกระทรวงสาธารณสุข ว่าห่วงสุขภาพประชาชนผู้บริโภคพืชกระท่อมจริง ก็ต้องเร่งรัดออกประกาศของกระทรวงโดยเร็วที่สุด เพื่อประโยชน์ด้านสุขภาพของประชาชน และเพื่อเป็นการส่งเสริมพืชกระท่อม ให้เป็นพืชเศรษฐกิจตัวใหม่อย่างแท้จริง