กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน ฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังไปแล้วมากกว่า 3 แสนโดส มีผู้ต้องขังรับวัคซีนครบ 2 เข็มแล้วมากกว่า 31%

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

22 ตุลาคม 2564  นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ในเรือนจำและทัณฑสถาน (ข้อมูล ณ วันที่ 21 ตุลาคม 2564เวลา 16.00 นาฬิกา) พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ 120 ราย (พบในเรือนจำสีแดง 8 ราย และในห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ 112 ราย) รักษาหายเพิ่ม 59 ราย เสียชีวิต 1 ราย (จากเรือนจำอำเภอทุ่งสง) ทำให้มี
ผู้ติดเชื้อที่ยังอยู่ในการดูแลของกรมราชทัณฑ์ 1,558 ราย (กลุ่มสีเขียว 80.8% สีเหลือง 17% และสีแดง 2.2%)

นายอายุตม์ กล่าวว่า วันนี้ พบการระบาดใหม่ในเรือนจำอำเภอพล ส่งผลให้มีเรือนจำสีแดงเพิ่มขึ้นอยู่ที่ 12 แห่ง และเรือนจำสีขาว 130 แห่ง โดยมีผู้ติดเชื้อรักษาหายสะสม 68,740 ราย หรือ 95%
ของผู้ติดเชื้อสะสม 72,371 ราย เสียชีวิตสะสม 163 ราย คิดเป็นอัตรา 0.2% ของผู้ติดเชื้อสะสมทั้งหมด

 

กรมราชทัณฑ์ รายงานสถานการณ์โควิด-19 ประจำวัน

นายอายุตม์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ในระยะนี้ แม้สถานการณ์จะดีขึ้นมาก แต่เรือนจำและทัณฑสถานทุกแห่งยังคงต้องเฝ้าระวังและป้องกันการระบาดในทุกจุดอยู่เสมอ เพื่อไม่ให้เกิดการระบาดของเชื้อภายในแดนขึ้นได้ โดยเฉพาะการจัดทำระบบห้องแยกกักโรคผู้ต้องขังรับใหม่ ที่ต้องแบ่งแยกแดนและแบ่งหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานออกจากแดนปกติอย่างชัดเจน ตลอดจนมาตรการในการบริหารสถานการณ์ภายในเรือนจำที่เกิดการระบาดซ้ำ ที่ต้องวางแนวทางแตกต่างจากการระบาดในครั้งแรก

 

สำหรับการบริหารจัดการวัคซีนแก่ผู้ต้องขัง ปัจจุบัน กรมราชทัณฑ์ได้ดำเนินการฉีดวัคซีน   ไปแล้วทั้งสิ้น 309,942 โดส เพิ่มขึ้นจากเมื่อวาน 3,675 โดส แบ่งเป็นการฉีดวัคซีนแก่ผู้ต้องขังเข็มที่ 1 จำนวน 221,420 ราย และเข็มที่ 2 จำนวน 88,522 ราย