กทม. ฉีดวัคซีนเข็ม 1 กว่า 100 % ในขณะที่เข็ม 2 เกิน 70 % คาดถึง 80 % ภายในวันที่ 30 ต.ค.นี้ พร้อมเร่งสำรวจและฉีดให้กับกลุ่มขนส่งสาธารณะ เพื่อรองรับการเปิดประเทศ

กทม.ฉีดวัคซีนเกิน 100 % แล้ว พร้อมเร่งฉีดกลุ่มขนส่งสาธารณะ รองรับเปิดประเทศ

20 ตุลาคม 2564 พล.ต.ท.โสภณ พิสุทธิวงศ์ รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เป็นประธานการประชุมศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ระบุว่า

 

ในที่ประชุม คณะทำงานด้านการควบคุมการแพร่ระบาด โดย สำนักอนามัย รายงานสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ข้อมูล ณ วันที่ 18 ต.ค.64 เวลา 22.00 น. มีผู้ได้รับวัคซีนเข็มที่ 1 จำนวน 8,132,826 คน คิดเป็นร้อยละ 105.63 วัคซีนเข็มที่ 2 จำนวน 5,437,553 คน คิดเป็นร้อยละ 70.63 และคาดว่าจะให้บริการเข็ม 2 ครบร้อยละ 80 ในวันที่ 30 ต.ค.64

กทม.ฉีดวัคซีนเกิน 100 % แล้ว พร้อมเร่งฉีดกลุ่มขนส่งสาธารณะ รองรับเปิดประเทศ

ที่ประชุมมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งสำรวจจำนวนผู้ให้บริการขนส่งสาธารณะที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 เพื่อขอจัดสรรวัคซีนเพิ่มเติมจาก กระทรวงสาธารณสุข ต่อไป ประกอบด้วย สำนักการจราจรและขนส่ง สำรวจกลุ่มรถแท็กซี่และรถสามล้อ และสำนักเทศกิจและสำนักงานเขต สำรวจกลุ่มวินมอเตอร์ไซค์รับจ้าง เพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้ผู้ใช้บริการและกลุ่มนักท่องเที่ยว และเป็นการเตรียมพร้อมเพื่อเปิดประเทศในอนาคต

กทม.ฉีดวัคซีนเกิน 100 % แล้ว พร้อมเร่งฉีดกลุ่มขนส่งสาธารณะ รองรับเปิดประเทศ

กทม.ฉีดวัคซีนเกิน 100 % แล้ว พร้อมเร่งฉีดกลุ่มขนส่งสาธารณะ รองรับเปิดประเทศ