โครงการชลประทานนครสวรรค์ รายงานสถานการณ์น้ำท่า สถานีวัดน้ำ เขื่อนต่างๆ และอ่างเก็บน้ำ ประจำวันที่ 19 ตุลาคม 2564

19 ตุลาคม 2564 โครงการชลประทานนครสวรรค์ รายงานสถานการณ์น้ำท่าประจำวัน ดังนี้

  • สถานีวัดน้ำ P17 บรรพตพิสัย(ปิง) อัตราน้ำไหลผ่าน 1,099 ลบ.ม/วินาที(36.75% ของความจุลำน้ำ) มากกว่าเมื่อวาน 322.00 ลบ.ม/วินาที
  • สถานีวัดน้ำ N67 ชุมแสง(น่าน) อัตราน้ำไหลผ่าน 1,238 ลบ.ม/วินาที(77.77% ของความจุลำน้ำ) มากกว่าเมื่อวาน 41.00 ลบ.ม/วินาที 
  • สถานีวัดน้ำ C2 เมืองนครสวรรค์(เจ้าพระยา) อัตราน้ำไหลผ่าน 2,704 ลบ.ม/วินาที (75.32% ของความจุลำน้ำ) มากกว่าเมื่อวาน 220.00 ลบ.ม/วินาที
  • เขื่อนภูมิพล มีน้ำเก็บกัก 7,379.61 ล้าน ลบ.ม.(54.82%) ใช้การได้  3,579.61 ลบ.ม (37.05%) น้ำไหลเข้า 90.86 ล้าน ลบ.ม.ระบายน้ำ 1.00 ล้าน ลบ.ม.
  • เขื่อนสิริกิติ์ มีน้ำเก็บกัก 4,388.56 ล้าน ลบม(46.15%)  ใช้การได้ 1,538.56 ล้าน ลบ.ม (23.10%)  น้ำไหลเข้า 13.23 ล้าน ลบม. ระบายน้ำ 4.00 ล้าน ลบ.ม.
  • เขื่อนแควน้อย มีน้ำเก็บกัก 931.95 ล้าน ลบ.ม (99.25%) ใช้การได้ 888.95 ล้าน ลบ.ม.(99.21%) น้ำไหลเข้า 14.12 ล้าน ลบ.ม ระบายน้ำ 10.36 ล้าน ลบ.ม.

 

ชลประทานนครสวรรค์ รายงานสถานการณ์น้ำท่า

  • อ่างคลองโพธิ์ อ.แม่เปิน ระดับ+125.80มีน้ำเก็บกัก 82.650 ล้าน ลบ.ม.(96.03%) ใช้การได้ 67.65 ล้าน ลบ.ม.น้ำไหลลงอ่าง 3'04 ล้าน ลบ.ม. เปิดการระบายน้ำ 0.45 ล้านลบ.ม/วัน.น้ำล้น spill way  2.11 ล้าน ลบ.ม./วัน หมายเหตุ ลดระดับบานพับตรง spillway อ่างคลองโพธิ์ลง 0.70 ม. เท่ากับระดับ+125.30
  • อ่างห้วยใหญ่ อ.ไพศาลี มีระดับ+94.33 คิดเป็นความจุ 13.314 ล้าน ลบ.ม.(102.16%) ใช้การได้ 12.28 ล้าน ลบ.ม น้ำไหลลงอ่าง 0.10 ล้าน ลบ.ม. เปิดการระบายน้ำ 0.14 ล้าน ลบ.ม./วัน น้ำล้น spill way 1.44 ล้าน ลบ.ม./วัน
  • อ่างห้วยน้ำลาด อ.ไพศาล ระดับ+99.01คิดเป็นความจุ 1.222 ล้าน ลบ.(100.16%) ใช้การได้ 1.102 ล้าน ลบ.ม.  น้ำไหลลงอ่าง 0.003 ล้าน ลบ.ม.  เปิดการระบายน้ำ 0.004 ล้าน ลบ.ม./วัน น้ำล้น spill way 0.002 ล้าน ลบ.ม./วัน

 

ชลประทานนครสวรรค์ รายงานสถานการณ์น้ำท่า