หนุ่มพิษณุโลกนำความรู้จากการทำงานเกษตรที่อิสราเอล กลับมาปลูกแคคตัส จนกลายเป็นแหล่งเพาะพันธุ์แคคตัสขนาดใหญ่หลากหลายสายพันธุ์

เจ้าของสวนจรัญแคคตัส ตำบลท่าหมื่นราม อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก จรัญ สีบุตรา บอกว่า ก่อนหน้านี้เคยทำงานด้านการเกษตรที่ประเทศอิสราเอล โดยเป็นผู้คอยดูแลแคคตัสของชาวสวนอิสราเอล และเป็นที่รักของเจ้านาย จึงได้ความรู้เรื่องการเพาะพันธุ์ การขยายพันธุ์ และเทคนิคการดูแลแคคตัส

 

ประกอบกับตนเป็นคนชอบอยู่แล้ว จึงมาค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมด้วยตนเองอีก ก่อนกลับประเทศไทย ได้ขอเมล็ดพันธุ์กลับมาด้วยแต่ไม่มาก เพื่อนำมาเพาะพันธุ์ต่อในไทย และตั้งใจจะทำอาชีพนี้ เพราะไม่อยากกลับไปเป็นชาวนาอีก เนื่องจากการเพาะแคคตัสขายเราสามารถกำหนดราคาเองได้ แต่การทำนาเราไม่อาจกำหนดราคาข้าวเองได้เลย

เมื่อเวลาผ่านไป 24 ปี จรัญได้สืบสานอุดมการณ์ของตนเองอย่างเรียบง่าย โดยการเพาะพันธุ์แคคตัสเพื่อจำหน่ายหลากหลายสายพันธุ์ ส่วนใหญ่จะดูความต้องการของตลาด เช่น สายพันธุ์ถังทอง สายพันธุ์ตะกูลเมโส แคคตัสเชิงเทียน และยังผสมสายพันธุ์เอง เช่น พันธุ์มงกุฎ ขายในราคาต้นละ 1.2 แสนบาท ส่วนต้นแคคตัสเคยขายได้ราคาสูงสุด คือพันธุ์สเตโนซีเรียส ขายได้ต้นละ 1 แสนบาท และมีต้นสูงกว่า 3.5 เมตร ตั้งราคาขายไว้ 1.5 แสนบาท ส่วนสายพันธุ์หายาก เช่น พันธุ์บลู ต้นสีฟ้า มีอยู่ที่นี่แห่งเดียว

ขาย ‘แคคตัส‘ ทำรายได้ถึงหลักหมื่นต่อวัน

สวนจรัญแคคตัสถือเป็นจุดเพาะพันธุ์ขนาดใหญ่ และกระจายแคคตัส ทั้งต้นแคคตัส และเมล็ดแคคตัสสู่ตลาด ทั้งการจำหน่ายแบบตรง และออนไลน์  ลูกค้าบางรายมาซื้อไปจำหน่ายต่อ ปัจจุบันมีคนงานประจำ 10 คน ซึ่งล้วนเป็นคนในหมู่บ้าน ถือเป็นการส่งเสริมให้เกิดการมีงานทำในหมู่บ้าน รายได้ต่อวันอยู่ที่ประมาณ 1 หมื่นบาท ปัจจุบันสามารถปลดหนี้ที่เกิดจากการเป็นชาวนาหมดแล้ว