แม่ฮ่องสอน  - ชาวแม่ฮ่องสอน แห่ฉีดวัคซีนป้องโควิด-19 จำนวนมาก หลังเกิดการระบาดในหลายพื้นที่และรองรับเปิดการท่องเที่ยว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

นายแพทย์ชาญชัย พจมานวิพุธ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จังหวัดแม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า ขณะนี้ พบว่าประชาชนในจังหวัดแม่ฮ่องสอนจำนวนมากที่มาจากหลายอำเภอได้พากันเดินทางมารับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ที่อาคารการกีฬาและท่องเที่ยวจังหวัดแม่ฮ่องสอน (กกท.) อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยเฉพาะผู้ที่เดินทางมาขอฉีดเอง มีจำนวนมากกว่า 2 เท่า ของผู้ที่มีรายชื่อและจองไว้ล่วงหน้า อาทิเมื่อวานที่ผ่านมา มีคนที่ Walk In มียอดสูงถึง 400 กว่าคน ขณะที่คนที่จองและมีรายชื่อเข้ารับการฉีด มีจำนวนเพียง 100 กว่าคนเท่านั้น

ชาวแม่ฮ่องสอนแห่ฉีดวัคซีน-รับเปิดการท่องเที่ยว

นายแพทย์ชาญชัย ระบุว่า นับว่าโชคดีที่ขณะนี้จังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้รับจัดสรรวัคซีนในปริมาณที่เพียงพอสำหรับการฉีดให้ประชาชนอย่างต่อเนื่อง ดีกว่าหลายจังหวัดที่ยังมีประชาชนที่ต้องการรับวัคซีนแต่ต้องรอคิว โดยประชาชนที่อาศัยในพื้นที่จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป สามารถมารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ทันทีไม่ต้องลงทะเบียน ไม่ต้องรอคิว ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID อำเภอเมือง จังหวัดแม่ฮ่องสอน ในระหว่างวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ ศูนย์ฉีดวัคซีน COVID อำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน และจุดให้บริการเชิงรุกในชุมชนทุกจุด นอกจากนี้ ยังสามารถเข้ารับวัคซีนได้ ณ โรงพยาบาลประจำอำเภอ อีก 6 อำเภอ

 

ชาวแม่ฮ่องสอนแห่ฉีดวัคซีน-รับเปิดการท่องเที่ยว

ทั้งนี้ ตามสถิติการเสียชีวิตจาก การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 พบว่าผู้เสียชีวิตมากกว่า 90% เป็นกลุ่มผู้มีอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้มีโรคประจำตัวเรื้อรัง โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ จึงขอประชาสัมพันธ์ขอเชิญชวนให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าว รวมถึงประชาชนทั่วไปที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป มารับวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดการเสียชีวิต ลดความรุนแรงของโรค และลดการระบาดของโรค เนื่องจากการฉีดวัคซีนไม่ได้ส่งผลเฉพาะแค่ตัวผู้ได้รับวัคซีน แต่เพื่อครอบครัวและชุมชน

ชาวแม่ฮ่องสอนแห่ฉีดวัคซีน-รับเปิดการท่องเที่ยว

สรุป สถานการณ์ ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2564 จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ติดเชื้อโควิด-19 ระลอกเดือนเมษายน จานวน 1,241 ราย เป็นเพศชาย 580 ราย และเพศหญิง 661 ราย เสียชีวิต 12 ราย (0.96%) รักษาหายแล้ว 752 ราย (60.6%) ยังอยู่ระหว่างรักษา 477 ราย (38.44%) มีอาการเล็กน้อย 434 ราย ปานกลาง 39 ราย และรุนแรง 4 ราย รักษาอยู่ที่โรงพยาบาลศรีสังวาลย์ 8  ราย โรงพยาบาลแม่สะเรียง 10 ราย โรงพยาบาลปาย 21ราย  โรงพยาบาลสบเมย 34 ราย โรงพยาบาลแม่ลาน้อย 5 ราย โรงพยาบาลสนาม 231 ราย และรักษาในศูนย์แยกกักโรคชุมชน(CI)168 ราย

 

 

อย่างไรก็ตาม การที่ประชาชนจำนวนมากพากันเดินทางไปรับวัคซีนดังกล่าว บุคลากรทางการแพทย์ ปฏิบัติงานระบุว่า มีหลายสาเหตุ ได้แก่ จากข่าวการระบาดของโรคและการติดเชื้อในหลายพื้นที่ของจังหวัด ทำให้ชาวบ้านพากันตื่นตัวและตระหนกต่อข่าวทำให้ติดสินใจพากันมาฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น อีกประการหนึ่งก็คือ กรณีการเปิดประเทศและเปิดให้มีการท่องเที่ยว เพื่อเหตุผลทางด้านเศรษฐกิจ ที่ใกล้ล้มละลายไปทั้งประเทศ ส่งผลให้เกิดการตื่นตัวในการเตรียมพร้อมรับการท่องเที่ยว ซึ่งทางจังหวัดได้มีมาตรการในการป้องกันนักท่องเที่ยวอย่างเข้มงวด หากไม่ได้รับการฉีดวัคซีน ก็จะไม่สามารถเดินทางมาเที่ยวได้ ขณะที่ชาวบ้านที่อาศัยอยู่ในแหล่งท่องเที่ยวต่าง ๆ เริ่มเห็นความสำคัญของการฉีดวัคซีน หากไม่ฉีด ก็จะส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่นของนักท่องเที่ยว ทำให้มีคนเปลี่ยนใจมาฉีดวัคซีนเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้ คนที่มารับการฉีดวัคซีน มีทั้งคนที่เริ่มฉีดวัคซีน เข็มแรก มาขอฉีดเข็มที่ 2 และอีกจำนวนหนึ่งมาขอฉีดเป็นเข็มที่ 3 ซึ่งมีปริมาณมากขึ้นทุกวัน

ชาวแม่ฮ่องสอนแห่ฉีดวัคซีน-รับเปิดการท่องเที่ยว

โดย ทศพล บุญพัฒน์ / แม่ฮ่องสอน