ลำปาง - ปภ.ลำปาง สั่งเตรียมพร้อมเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยดินโคลนถล่ม และน้ำป่าไหลหลาก อย่างใกล้ชิด หลังพบว่ามีปริมาณฝนตกสะสมถึง 98.0 มม

หลังจากสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง ติดตามสถานการณ์ เมื่อเวลา 17.30 น.วันที่ 16 ตุลาคม 2564 ที่ผ่านมาพบว่ามีฝนตกหนัก/หนักมาก โดยกลุ่มฝนเคลื่อนตัวไปทางทิศตะวันตกค่อนทางเหนือ และในพื้ที่จัหวัดลำปาง ปริมาณฝน 24 ชั่วโมง สูงสุด ดังนี้ อ.แม่ทะ (อบต.บ้านกิ่ว) 98.0 มม. อ.เสริมงาม (บ้านปงป่าป๋อ) 51.0 มม. อ.เกาะคา (บ้านทุ่งขาม) 48.5 มม. ได้มีการประกาศให้ในพื้นที่ดังกล่าว เฝ้าระวัง แจ้งเตือน อย่างใกล้ชิด

ปภ.ลำปางสั่งเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม-น้ำป่าหลาก

ล่าสุดวันที่ 17 ตุลาคม 2564 พบว่าน้ำในลำห้วยแม่วะ มีสีขุ่นไหลแรงและมีปริมาณเพิ่มสูงขึ้น โดยเฉพาะที่บริเวณฝายน้ำล้น บ้านท่ากลาง-ท่าใต้ หมู่ 7 ต.บ้านกิ่ว อ.แม่ทะ จ.ลำปาง น้ำไหลแรงส่งผลทำให้ตลิ่งและถนนเรียบลำห้วยทรุดตัวลงบ้างแล้ว แต่ระดับน้ำยังไม่ล้นตลิ่ง โดยลำน้ำจากห้วยแม่วะจะไหลลงสู่ลำน้ำจางซึ่งเป็นลำน้ำสายหลักของชาวอำเภอแม่ทะ ทำให้ระดับน้ำในลำน้ำจางเริ่มมีปริมาณสูงไหลแรงมากขึ้น

 

ดยทางส่วนที่เกี่ยวข้องได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด ขณะที่บริเวณถนนเชื่อมต่อระหว่างบ้านปง หมู่ 2 ไปยัง บ้านนาคต หมู่ 3 ต.ป่าตัน อ.แม่ทะ จ.ลำปาง พบว่าระดับน้ำท่วมทุ่งนาข้าวก่อนที่จะเอ่อท่วมถนนเส้นทางดังกล่าว ทำให้ชาวบ้านในพื้นที่ได้นำอุปกรณ์ในการจับปลาหลากหลายชนิดมาดักจับปลาได้จำนวนมากเป็นการเสริมรายได้เนื่องในวันหยุดอีกด้วย

ปภ.ลำปางสั่งเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม-น้ำป่าหลาก

ด้านสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดลำปาง แจ้งว่า ศูนย์ปฏิบัติการธรณีพิบัติภัย กรมทรัพยากรธรณี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณีและประชาชนทั่วไป พื้นที่เสี่ยงภัยให้ เฝ้าระวังภัยดินถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ในระหว่างวันที่ 16-18 ตุลาคม 2564 โดยเฉพาะในพื้นที่เสี่ยงภัยดินถล่มบริเวณ อ.งาว อ.แจ้ห่ม อ.วังเหนือ อ.แม่ทะ อ.เสริมงาม จ.ลำปาง เนื่องจากฝนตกหนักอย่างต่อเนื่อง ประกอบกับเกิดน้ำป่าไหลหลากแล้วในบางพื้นที่ รวมทั้งปริมาณน้ำฝนที่ตกสะสมมาหลายวัน ทำให้ชั้นดินบนภูเขาอุ้มน้ำไว้มาก อาจส่งผลให้เกิดดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากได้แล้ว ขอให้อาสาสมัครเครือข่ายเฝ้าระวังแจ้งเตือนธรณีพิบัติภัยของกรมทรัพยากรธรณี เตรียมความพร้อมเฝ้าระวังภัย และวัดปริมาณน้ำฝนอย่างต่อเนื่อง หากเกิดเหตุให้แจ้งเตือนสถานการณ์ดินถล่มและน้ำป่าไหลหลากให้ประชาชนในหมู่บ้านได้รับทราบ และแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องพร้อมปฏิบัติตามแผนเฝ้าระวังด้วย

ปภ.ลำปางสั่งเฝ้าระวังดินโคลนถล่ม-น้ำป่าหลาก

 

โดย ประทีป นันทะผาบ / ลำปาง