กรมบัญชีกลาง ขยายวงเงิน ค่าน้ำ ค่าไฟ และ เบี้ยความพิการ หลังจากก่อนหน้านี้ ครม. อนุมัติ เห็นชอบในหลักการและขยายมาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา อนุมัติงบกลาง ปี 64 รายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็นจำนวน 27,005.66 ล้านบาท

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

เดือนตุลาคม 2564 เป็นเดือนแรกที่ กรมบัญชีกลาง ภายใต้หน่วยงานของ กระทรวงการคลัง ขยายวงเงิน ค่าน้ำ ค่าไฟ และ เบี้ยความพิการ  

มาดูกันว่า วันไหน รัฐช่วยจ่ายอะไร

 

 

วันที่ 18 ตุลาคม 2564

ค่าไฟฟ้า ประมาณ 1.9 ล้านครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิ เท่านั้น)

 • กรณีค่าไฟฟ้า ใช้ไฟฟ้าไม่เกิน 50 หน่วยต่อเดือนติดต่อกันเป็นระยะเวลา 3 เดือน ให้ใช้สิทธิ์ค่าไฟฟ้าฟรีตามมาตรการที่มีอยู่ในปัจจุบัน

 

 • กรณีใช้ไฟฟ้าเกิน 50 หน่วยต่อเดือน ให้ใช้สิทธิตามมาตรการนี้ในวงเงิน 315 บาทต่อครัวเรื่อนต่อเดือน

 

 • กรณีที่ใช้เกินวงเงินที่กำหนด ผู้มีบัตรฯ เป็นผู้รับภาระค่าไฟฟ้าทั้งหมด

 

 

 

 

18 ตุลาคม 2564

ค่าน้ำประปา ประมาณ 186,625 ครัวเรือน (1 ครัวเรือนใช้ได้เพียง 1 สิทธิเท่านั้น)

สนับสนุนค่าน้ำประปาวงเงิน 100 บาทต่อครัวเรือนต่อเดือน

 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท ผู้มีบัตรฯ ยังคงได้รับการสนับสนุนในวงเงิน 100 บาท และจะต้องชำระส่วนที่เกิน 100 บาท ด้วยตนเอง

 

 • กรณีที่ใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำประปาจำนวน 100 บาท โดยที่ผู้มีบัตรฯ จะเป็นผู้รับภาระในการชำระค่าน้ำประปาทั้งหมด

 

18 ต.ค. นี้ ได้เงินช่วยค่าไฟ-ค่าน้ำ “บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ”

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2564

ผู้ถือ "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ" จะได้รับเงิน 200 บาท ถึงเดือนกันยายน 2565 เมื่อรวมกับ "เบี้ยความพิการ" ที่ได้รับจำนวน 800 บาท/คน/เดือน รวมเป็นจำนวน 1,000 บาท/คน/เดือน

 

เงินจำนวนนี้สามารถ "กดออกมาเป็นเงินสดได้" โดยกรมบัญชีกลางได้กำหนดวันจ่ายเบี้ยความพิการเข้าบัตรสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนต่อๆ ไป ประมาณวันที่ 22 ของเดือน

 

สำหรับเงินเยียวยาพิเศษช่วยเหลือบัตรสวัสดิการทั่วประเทศได้คนละ 200 บาท ใช้ซื้อสินค้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ ร้านค้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส 3 ไปใช้สิทธิยื่นบัตรและสแกน รัฐจะโอนเงินเข้าบัตรให้โดยอัตโนมัติ โดยมีช่วงการจ่ายเงินในแต่ละเดือนดังนี้ 

วันที่ 1 ต.ค.64 จำนวน 200 บาท (จ่ายแล้วเรียบร้อย)

วันที่ 1 พ.ย 64 จำนวน 200 บาท

วันที่ 1 ธ.ค.64 จำนวน 200 บาท

 

วิธีเช็คยอดวงเงินที่คงเหลือใน "บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ"

 1. โทรเช็คยอดวงเงิน
 2. หมายเลข 02-109-2345
 3. กด 3 ตรวจสอบยอดเงินคงเหลือ
 4. กด เลขบัตรประชาชน หรือ เลขบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตามด้วยเครื่องหมาย #
 5. กด รหัส ATM 6 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย #
 6. ผู้ถือบัตรรอฟังยอดเงินคงเหลือในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน
   

เช็คยอดเงินคงเหลือที่ตู้ ATM ธนาคารกรุงไทย

 1. สอดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ หรือ บัตรคนจน ที่ตู้ ATM แบงก์กรุงไทย
 2. กดรหัสบัตร
 3. เลือกเมนู บัตรคนจน หรือ บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
 4. เลือกเมนู ขอดูยอดเงินคงเหลือ เพื่อเช็คยอดเงินในบัตร

 

logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด