ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจอง "โมเดอร์นา" โดสละ 555 บาท ในวันที่ 29 ต.ค. 2564 เนชั่นออนไบน์ รวบรวมขั้นตอนจองวัคซีนแบบครบจบทุกขั้นตอน ไว้ที่นี่แล้ว

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ เปิดจองวัคซีนทางเลือกกระตุ้นภูมิคุ้มกันเข็มที่ 3 สำหรับองค์กรนิติบุคคลและโรงพยาบาล ที่ให้บริการฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม ขั้นต่ำ 12 คนขึ้นไป ในโอกาสครบรอบ 12 ปี โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ อัตราเข็มละ 550 บาท

 

พร้อมทั้งร่วมบริจาค 10% ของจำนวนวัคซีน ที่ขอรับจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบาง โดยจะเปิดจองเวลา 9.00 น. วันที่ 29 ต.ค. 64 

 

องค์กรฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม สามารถจอง โมเดอร์นา ได้


สำหรับขั้นตอนการจองวัคซีน “โมเดอร์นา” ในวันที่ 29 ต.ค. 64 ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้..

 

 1. ยื่นจองผ่านเว็ปไซต์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ หรือ คลิกที่นี่
 2. เลือกเมนู "ยื่นความประสงค์ขอรับการจัดสรรวัคซีน สำหรับองค์กรนิติบุคคล และโรงพยาบาล"
 3. ลงทะเบียนจอง พร้อมโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดส จนถึง 31 ธ.ค.2564 
 4. โอนเงินมัดจำ 400 บาทต่อโดสตั้งแต่ 1 ม.ค.2565 เป็นต้นไป 
 5. ชำระเงินส่วนที่เหลือเต็มตามจำนวน เมื่อได้รับการจัดสรรวัคซีน พร้อมจำนวนที่บริจาคอีก 10%
   

 

 

วัคซีน โมเดอร์นา

สำหรับกำหนดการฉีดวัคซีน โมเดอร์นา จะเริ่มตั้งแต่วันที่ 25 มี.ค.2565 เป็นต้นไปในสถานที่ดังนี้ 

 1. ศูนย์ฉีดวัคซีนราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ : แผนที่ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์
 2. สถานพยาบาลที่อยู่ในระบบจัดสรรวัคซีน ที่รับฉีดแทนโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ทั่วประเทศ 

 

ทั้งนี้ การจัดสรรวัคซีน "วัคซีนโมเดอร์นา" ในเดือนมี.ค.2565 จะจัดตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อน และจัดสรรต่อทุก 3 เดือน หรือเมื่อได้รับวัคซีนจากต่างประเทศ จนได้รับวัคซีนครบตามจำนวน ตามกำหนดเริ่มฉีด 25 มี.ค.2565 เป็นต้นไป

 

เผยขั้นตอนจองวัคซีน "โมเดอร์นา" ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดสละ 555 บาท
 

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้ระบุข้อกำหนด "องค์กรนิติบุคคล" ในการจอง "วัคซีนโมเดอร์นา" เข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกัน รายละเอียดดังนี้

 1. การสั่งจองและขอรับจัดสรรวัคซีนทางเลือกนี้ เมื่อยืนยันการจองและโอนเงินแล้ว ทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะไม่คืนเงิน และไม่รับการขอลดจำนวนวัคซีนในทุกกรณี หากไม่โอนเงินภายในระยะเวลาที่กำหนด ขอสงวนสิทธิ์ที่จะนำเงินจองจำนวนดังกล่าว หรือวัคซีนไปจัดสรรให้กับกลุ่มเปราะบางของประเทศต่อไป
 2. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะจัดสรรวัคซีน ให้ตามลำดับองค์กรที่โอนเงินจองเข้ามาก่อนกับวัคซีนที่จะทยอยมาจากต่างประเทศ
 3. องค์กรสามารถยื่นขอรับจัดสรรวัคซีนได้ทั้ง 2 ชนิด โดยแจ้งระบุจำนวนคนตามยี่ห้อวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิที่ประสงค์จะขอรับจัดสรร
 4. องค์กรจะได้รับอีเมลแจ้งชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเพื่อล็อกอินเข้าระบบผ่านเมนู “ลงทะเบียนองค์กรผู้ได้รับการจัดสรรวัคซีน” เพื่อยืนยันยอดจำนวนวัคซีนที่ขอรับการจัดสรร และวิธีการโอนเงิน โดยโอนเต็มจำนวนสำหรับวัคซีนซิโนฟาร์ม และโอนเงินมัดจำ 250 บาทต่อโดสสำหรับวัคซีนโมเดอร์นา
 5. ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จะดำเนินการส่งรายงานมูลค่าบริจาควัคซีน 10% ขององค์กรเข้าระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (E-Donation) ของทางกรมสรรพากรตามเลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากรของนิติบุคคลที่ยื่นความประสงค์เข้ามา เมื่อได้รับการโอนเงินชำระค่าวัคซีนจากองค์กรเรียบร้อยแล้ว เพื่อนำไปใช้ลดหย่อนภาษีได้ 2 เท่า
 6. สำหรับโรงพยาบาลที่ขอรับการจัดสรรวัคซีนทางเลือกใดๆ จากทางราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์เพื่อนำไปจัดสรรต่อให้กับผู้ป่วยหรือผู้รับบริการของโรงพยาบาล สามารถกำหนดอัตราค่าวัคซีนเข็มกระตุ้นภูมิคุ้มกันตามความเหมาะสมโดยให้คำนึงถึงการเข้าถึงวัคซีนของส่วนรวมเป็นสำคัญ
 7. อัตราค่าวัคซีนทางเลือกของราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ ได้รวมประกันในการรักษาอาการข้างเคียงทั้งผู้ป่วยนอกและผู้ป่วยใน (โดยเริ่มคุ้มครองเมื่อองค์กรอัพโหลดรายชื่อผู้ฉีดเข้าระบบ หรือโรงพยาบาลที่รับฉีดแทนได้ส่งชื่อผู้รับบริการเข้าระบบให้ทางราชวิทยาลัยและประกัน หากเกิดอาการแทรกซ้อนนก่อนหน้านั้น ทางโรงพยาบาลที่รับฉีดแทนจะเป็นผู้ดูแล)
logo-pwa

เพิ่ม NationTV

ลงในหน้าจอหลักของคุณ

ติดตั้ง
ปิด