svasdssvasds
เนชั่นทีวี

การเมือง

"สนธิญา" ร้อง กกต. ยุบพรรคเพื่อไทย เหตุขับ 2 ส.ส. พ่วง ส.ส. รีดเงินกรมน้ำบาล

15 ตุลาคม 2564

"สนธิญา" ร้อง กกต. ยุบพรรคเพื่อไทยรอบที่ 3 เหตุขับไล่ 2 ส.ส. โหวตสวนมติพ้นพรรค พร้อมพ่วงกรณี ส.ส. รีดเงินกรมน้ำบาล

     วันนี้ (15 ต.ค.) ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง หรือ กกต. นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมาย การยุติธรรม และสิทธิมนุษยชน สภาผู้แทนราษฎร ยื่นหนังสือต่อ กกต.เพื่อขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย กรณีขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ และน.ส.พรพิมล ธรรมสาร ส.ส.ปทุมธานี ออกจากพรรคเพื่อไทย เนื่องจากโหวตสวนมติพรรค และกรณีการที่ ส.ส.พรรคเพื่อไทย เรียกรับเงินจากอธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล

     นายสนธิญา กล่าวว่า ตนยื่นขอให้ กกต.ยุบพรรคเพื่อไทยมาจนขณะนี้รวม 3 ครั้ง โดยในครั้งนี้ยื่น กกต.ขอให้ยุบพรรคเพื่อไทยใน 2 ประเด็น  คือ 1.ประเด็นที่พรรคเพื่อไทยขับ 2 ส.ส.ออกจากพรรค เนื่องจากลงมติอภิปรายไม่วางใจในครั้งที่ผ่านมาสวนมติพรรค ดังนั้นการที่พรรคเพื่อไทยได้อ้างข้อบังคับของพรรคเพื่อไทยและขับ ส.ส.พ้นจากพรรคนั้น จึงเป็นการกระทำที่ฝ่าฝืนบทบัญญัติรัฐธรรมนูญในมาตรา 5 ระบุว่า บทบัญญัติใดขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญใช้บังคับมิได้  

     นอกจากนี้แล้ว ยังเป็นการขัดต่อรัฐธรรมนูญมาตรา 114 และ 124  ที่ระบุว่าการออกเสียงและลงคะแนนเป็นเอกสิทธิของส.ส. และมาตรา 224 (5) และ(6) ระบุให้อำนาจกกต.การพิจารณายุบพรรคเพื่อไทย ตลอดจนยังฝ่าฝืนรัฐธรรมนูญมาตรา 14(4) ที่ระบุว่า ข้อบังคับพรรคต้องไม่มีลักษณะครอบงำเป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติหน้าที่โดยอิสระของ ส.ส.ตามรัฐธรรมนูญ

นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมายฯ

นายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์
 

     ส่วนประเด็นกรณี ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย ซึ่งถูก ป.ป.ช. ชี้มูลความผิดว่ากระทำการเรียกรับเงินต่ออธิบดีกรมทรัพยากรน้ำบาดาล  ซึ่งเป็นการกระทำผิดต่อพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มาตรา 20 , 21 ,22 , 46 และมาตรา 92 (1)(2)(3) โดยขอให้กกต.พิจารณาเรื่องดังกล่าวส่งเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญยุบพรรคต่อเพื่อไทยต่อไป

     นายสนธิญา กล่าวอีกว่า วันนี้นอกจากตนมายื่นยุบพรรคเพื่อไทยแล้ว ยังเข้าให้ข้อมูลต่อ กกต.ในการสอบสวน เรื่องที่ยื่นต่อ กกต.ก่อนหน้านี้และวันนี้ด้วยทั้งหมดรวม 9 ประเด็น เพื่อให้ กกต.พิจารณาวินิจฉัยในกรณีที่ตนร้องเพื่ขอให้ยุบพรรคเพื่อไทย และตัดสิทธิทางการเมืองของกรรมการบริหารพรรคเพื่อไทย

นายอนุรักษ์ ตั้งปณิธานนท์ ส.ส.มุกดาหาร พรรคเพื่อไทย (พท.)
 

     เมื่อถามว่า กรณีที่พรรคเพื่อไทยมีมติขับนายศรัณย์วุฒิ ศรัณเกตุ ส.ส.อุตรดิตถ์ ออกจากพรรค โดยให้เหตุผลว่าเป็นการพูดให้ร้ายพรรค ไม่ใช่เรื่องของการโหวตสวนมติพรรคในการอภิปรายไม่ไว้วางใจนั้น นายสนธิญา กล่าวว่า กรณีนี้เป็นเรื่องที่กรรมการบริหารพรรคเพื่อไทยจะต้องมาชี้แจงต่อกกต.เพราะ ส.ส.ที่ถูกขับออกจากพรรคคนดังกล่าว ระบุว่าที่ตนถูกขับออกจากพรรคเนื่องจากโหวตสวนมติพรรค

     ทั้งนี้เป็นเรื่องที่ต้องไปดูข้อเท็จจริง แต่ไม่ว่ากฎหมายหรือข้อบังคับอะไรก็ตามหากขัดรัฐธรรมนูญก็บังคับใช้ไม่ได้ ซึ่งแม้แต่การอภิปรายต่างๆในสภาฯของ ส.ส. ต่าง ก็ได้รับเอกสิทธิ์ในการคุ้มครองตามกฎหมายและกลุ่มบุคคลภายนอกที่ได้รับผลกระทบก็ไม่สามารถฟ้องร้องได้

นายสนธิญา สวัสดี ที่ปรึกษากรรมาธิการ การกฎหมายฯ