คนไทยเชื้อสายจีนในจังหวัดศรีสะเกษ ที่ตั้งใจกินเจ ต่างเข้าร่วมพิธีเดินภาวนาเวียนธูปและผ่าเต้า เป็นคืนสุดท้าย ที่ศาลเจ้ามูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน มีพิธีร่วมสวดจ๋าก่ง, สวดโหงวก่ง – เจี่ยเปี้ยว และสวดมึ้งก่ง

คืนของวันที่ 14 ตุลาคม 2564 ที่ ศาลเจ้ามูลนิธิสว่างจิตต์ธรรมสถาน อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ คนไทยเชื้อสายจีนบางส่วนที่ร่วมเทศกาลกินเจ มาตั้งแต่ วันที่ 5 ตุลาคม 2564 จนถึงวันที่ 15 ตุลาคม 2564 ซึ่งในปีนี้คณะกรรมการได้กำหนดการจัดให้มานั่งทานอาหารเจได้ที่มูลนิธิฯ เพราะเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคโควิด-19 เป็นการปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข โดยกำหนดให้ผู้ที่จะสงค์จะทานเจร่วมกัน ได้นำปิ่นโตมารับอาหารเจไปทานที่บ้านเองได้ทั้ง 3 มื้อ ต่างจากปีที่ผ่านๆ มา ที่สามารถมานั่งอาหารเจได้ที่มูลนิธิฯ และหากอยากรับปิ่นโต ก็จะมีเจ้าหน้าที่นำไปส่งให้ถึงบ้านทุกคนที่ผูกปิ่นโตกับมูลนิธิฯ 
 

ร่วมพิธีเดินภาวนาเวียนธูปและผ่าเต้าคืนสุดท้าย

พร้อมกับปีนี้ได้ลดจำนวนผู้ที่ประสงค์จะเข้ามาร่วมพิธีต่างๆ ในแต่ละวัน แต่ละช่วงเวลา ห้ามมารวมตัวกันเป็นจำนวนมากๆ เช่นทุกๆ ปีที่ผ่านมา โดยในคืนนี้นับเป็นคืนสุดท้าย ที่ทุกคนจะได้ร่วมกันเข้าพิธีเดินเวียนธูป ภายในศาลเจ้า ต่อหน้าองค์เทพเจ้า และบรรดาเซียนต่างๆ พร้อมกับคืนนี้ก็ยังได้จัดให้มีพิธีสวด สวดจ๋าก่ง, สวดโหงวก่ง – เจี่ยเปี้ยว และสวดมึ้งก่ง แต่ทุกคนที่เข้าร่วมต้องสวดชุดขาวทั้งตัวด้วย

ภายหลังจากที่ประกอบพิธีเดินเวียนธูปภายในศาลเจ้าเสร็จแล้ว ก็จะต้องมาประกอบพิธีต่อยังศาลาเอนกประสงค์ด้านนอกต่อ ซึ่งเรียกว่า พิธีผ่อเต้า หรือ อุ้มบุญ โดยภายหลังจากประธานสวดได้จุดธูปเทียน บูชาเทพเจ้า บูชาฟ้าดินแล้ว ก็จะเริ่มการสวด สวดจ๋าก่ง, สวดโหงวก่ง – เจี่ยเปี้ยว, สวดก่งโกวฮุ้ง และสวดมึ้งก่ง ต่ออีกรอบหนึ่งยังด้านนอก

ร่วมพิธีเดินภาวนาเวียนธูปและผ่าเต้าคืนสุดท้าย

 

ซึ่งบรรดาคนไทยเชื้อสายจีน ได้นำเครื่องเซ่นไหว้มาวางไว้ยังบริเวณโต๊ะด้านหน้าที่คณะกรรมการจัดเอาไว้ ซึ่งวันนี้จะมีทั้งขนมดอกท้อสวรรค์ ผลไม้นานาชนิดที่เทพเจ้าชอบ อื่นๆ ที่ล้วนต้องปราศจากเนื้อสัตว์ทุกชนิด และภายหลังจากเสร็จพิธีผู้ที่นำขนมมาร่วมไหว้ก็จะสามารถนำกลับไปทานเพื่อเป็นมงคลต่อตนและครอบครัวที่ได้แบ่งปันกันกินในคืนนี้ หรือพรุ่งนี้เช้าได้เช่นกัน และวันพรุ่งนี้ก็ถือว่าเป็นวันสุดท้ายของการร่วมการถือศีล กินเจ ประจำปีนี้ของคนไทยเชื้อสายจีน โดยจะมีพิธี วันส่งเทพเจ้า โป้ยเซียนโจวซือ และคณะกรรมการ มูลนิธิสว่างจิตต์ศรีสะเกษธรรมสถาน พร้อมด้วยผู้มีจิตศรัทธา ก็จะร่วมขบวนแห่เทพเจ้าเพื่อส่งเทพเจ้า ในช่วงเวลา 09.09 น. ไปส่งที่ท่าน้ำ สะพานขาว ลำห้วยสำราญ อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ ก็เป็นอันเสร็จพิธีเทศกาลกินเจในปีนี้อย่างสมบูรณ์

ร่วมพิธีเดินภาวนาเวียนธูปและผ่าเต้าคืนสุดท้าย

โดย  - พงษ์พัฒน์ ไตรพิพัฒน์