รองนายกรัฐมนตรี ลงพื้นที่หนองคาย รับฟังข้อมูลความต้องการ ก่อนรถไฟความเร็วสูงจีน–ลาว เปิดใช้อย่างเป็นทางการปลายปีนี้ ย้ำให้หนองคายจัดทำแผนเสนอของบประมาณดำเนินการ วางระบบการคมนาคม หวังเชื่อมโยงภาคการขนส่งสินค้าและท่องเที่ยว

14 ตุลาคม 2564   นายสุพัฒนพงษ์ พันธ์มีเชาว์ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน พร้อมคณะ ลงพื้นที่ติดตามการปฏิบัติราชการในภูมิภาค เขตตรวจราชการที่ 10 หนองคาย อุดรธานี หนองบัวลำภู เลย และบึงกาฬ โดยในช่วงเช้าได้ประชุมร่วมกับส่วนราชการที่ห้องประชุมปทุมเทวาภิบาล ศาลากลางจังหวัดหนองคาย โดยมีนายมนต์สิทธิ์ ไพศาลธนวัฒน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดหนองคา นำคณะเข้าให้ข้อมูล จากนั้นในช่วงบ่ายได้กำกับและติดตามความคืบหน้าและความพร้อมของประเทศเพื่อรองรับการเปิดให้บริการเส้นทางรถไฟสายสาธารณรัฐประชาชนจีนและสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ที่ห้องประชุมด่านศุลกากรหนองคาย

 

ลาวเปิดเดินรถไฟลาว-จีนปลายปีนี้ไทยเตรียมเชื่อมเส้นทางเข้าพื้นที่

 นายสุพัฒนพงษ์  กล่าวว่า การที่รถไฟความเร็วสูงจีน–ลาว จะเปิดใช้อย่างเป็นทางการในวันที่ 2 ธ.ค.64 แม้เส้นทางดังกล่าวจะยังไม่เชื่อมต่อโดยตรงกับประเทศไทย แต่ไทยก็ต้องเตรียมการรองรับเพื่อแสดงให้เห็นว่าไทยมีความพร้อม มีความเชื่อมั่นต้องทำให้สมบูรณ์ ทั้งการขนส่งสินค้าทางรถไฟ ซึ่งเดิมนั้นมีการขนส่งสินค้าทางรถไฟระหว่างประเทศสายหนองคาย–ท่านาแล้ง และการขนส่งทางรถยนต์ผ่านด่านพรมแดนสะพานมิตรภาพไทย–ลาว และภาคการท่องเที่ยว ดังนั้นจังหวัดหนองคายต้องเตรียมการด้วยการจัดทำแผนในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ก่อนจะนำเรื่องดังกล่าวเข้าพิจารณากับกระทรวงที่เกี่ยวข้องให้เร่งดำเนินการในส่วนที่สามารถทำได้ทันที ซึ่งสิ่งที่ต้องเร่งดำเนินการก่อนเปิดประเทศ คือการทำให้ปลอดโรค ปลอดภัย มีการจัดการคมนาคมที่เป็นระบบ ไม่ให้เกิดการแออัดบนสะพาน และพิจารณาการสร้างสะพานข้ามแม่น้ำโขงแห่งใหม่ใกล้กับสะพานเดิมที่มีอยู่แล้ว โดยอาจจะแยกเป็นสะพานเฉพาะสำหรับการเดินรถไฟเท่านั้น

 

ลาวเปิดเดินรถไฟลาว-จีนปลายปีนี้ไทยเตรียมเชื่อมเส้นทางเข้าพื้นที่

 ทั้งนี้ในการเตรียมการของศุลกากรหนองคาย ได้เสนอให้จัดรูปแบบทั้งเตรียมความพร้อมด้านอัตรากำลังเจ้าหน้าที่,ขอรับการจัดสรรรถโมบายเอ็กซเรย์จากกรมศุลกากรสำหรับการตรวจสอบสินค้า การเตรียมพื้นที่และปรับรูปแบบการจราจรภายในบริเวณด่านศุลกากร,กำหนดระเบียบรองรับสำหรับการปฏิบัติพิธีการศุลกากรทุกรูปแบบ และทำงานด้วยความรวดเร็วไม่ให้เกิดความล่าช้า จะเป็นการให้บริการตรวจปล่อยสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทางด้านตรวจคนเข้าเมืองหนองคาย ได้เสนอให้มีการจัดตั้งศูนย์visa on arrivalเพิ่มเติมที่สถานีรถไฟหนองคาย พร้อมกันนี้ทางหอการค้า จ.หนองคาย ได้ขอให้ภาครัฐ เปิดสถานกงสุลสาธารณรัฐประชาชนจีนที่ จ.หนองคาย จัดตั้งศูนย์ธุรกิจดิจิทัลในพื้นที่ จ.หนองคาย จัดตั้งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานหนองคาย และสถานีตำรวจท่องเที่ยวหนองคาย รวมถึงเร่งรัดการก่อสร้างสะพานแห่งใหม่และอาคารชั่วคราวสำหรับตรวจคนเข้าเมือง.

ลาวเปิดเดินรถไฟลาว-จีนปลายปีนี้ไทยเตรียมเชื่อมเส้นทางเข้าพื้นที่

โดย  - กำธร กองสมบัติ