หัวหน้าพรรคไทรักธรรม น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่ 9 ขอสืบสานพระปณิธาน สานต่อเพื่อประเทศชาติและประชาชน

เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 นายพีระวิทย์ เรื่องลือดลภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ และหัวหน้าพรรคไทรักธรรม จัดพิธีน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ พร้อมมอบข้าวสาร อาหารแห้งให้กับประชาชนในพื้นที่อำเภอพระบาท เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล 

"ส.ส.พีระวิทย์" ขอสืบสานปณิธาน เพื่อประเทศชาติและประชาชน

“ในหลวงรัชกาลที่ ๙ ทรงเป็นมิ่งขวัญของปวงชนชาวไทย พระองค์ทรงเปี่ยมด้วยพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ทรงทุ่มเทกำลังพระวรกายและกำลังพระปัญญาปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานัปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาราษฎร์โดยเฉพาะหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงที่ทรงพระราชทานเพื่อเป็นแนวทางในการดำเนินชีวิต” นายพีระวิทย์ กล่าว 
 

นายพีระวิทย์ กล่าวต่อว่า ตนในฐานะเป็นผู้แทนของประชาชน จะน้อมนำพระราชปณิธานและแนวพระราชดำริพระบรมราโชวาท ที่พระราชทานไว้ในโอกาสต่าง ๆ มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติราชการเพื่อประโยชน์ขิงประเทศชาติและประชาชนสืบไป โดยเฉพาะในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด19 และสถานการณ์อุทกภัย ตนก็ได้ลงพื้นที่ช่วยเหลือพี่น้องประชาชนมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อหวังบรรเทาความเดือดร้อนและเป็นกำลังใจให้ประชาชนในยามทุกข์ยาก

"ส.ส.พีระวิทย์" ขอสืบสานปณิธาน เพื่อประเทศชาติและประชาชน

ทั้งนี้ การจัดกิจกรรมฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด19 ของศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19(ศบค.)

"ส.ส.พีระวิทย์" ขอสืบสานปณิธาน เพื่อประเทศชาติและประชาชน