ศิษยานุศิษย์เศร้า "หลวงพ่อฉลวย" ที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอ-อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัว บ้านแพ้ว สมุทรสาคร พระนักพัฒนาอนุรักษ์ธรรมชาติ ชื่อดัง มรณภาพด้วยโรคชรา สิริอายุ 93 ปี

     ข่าวเศร้าวงการพระสงฆ์และเกจิชื่อดังของประเทศไทย กรณีมรณภาพของ พระครูสาครสิริฑัต (ฉลวย นิยโต)  หรือหลวงพ่อฉลวย อดีตเจ้าอาวาสวัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร เมื่่อวันที่ 12 ต.ค.ที่ผ่านมา โดยวันนี้ (13 ต.ค.) คณะสงฆ์วัดหนองบัว พร้อมด้วย กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และ ศิษยานุศิษย์ ร่วมกันทำพิธีเคลื่อนสรีระ หลวงพ่อฉลวย จากโรงพยาบาลบ้านแพ้ว (องค์การมหาชน) ไปยังวัดหนองบัว ที่ได้จัดเตรียมสถานที่บำเพ็ญกุศลที่ศาลาการเปรียญวัดหนองบัวไว้ 

     จากนั้นคณะสงฆ์นำโดย พระเทพสาครมุนี เจ้าคณะจังหวัดสมุทรสาคร ทำพิธีสรงน้ำสรีระ รวมทั้งกำนันผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนตามลำดับ และในเวลา 16.00 น. มีพิธีน้ำหลวงอาบสรีระ โดยนายณรงค์ รักร้อย ผวจ.สมุทรสาคร เป็นประธาน และกำหนดสวดพระอภิธรรมเวลา 17.00 น. ทุกคืนเป็นเวลา 30 วัน ก่อนทำพิธีเก็บรักษาสรีระต่อไป
ศิษยานุศิษย์เศร้า "หลวงพ่อฉลวย" พระนักพัฒนาชื่อดังมรณภาพ

ศิษยานุศิษย์เศร้า "หลวงพ่อฉลวย" พระนักพัฒนาชื่อดังมรณภาพ

     สำหรับ พระครูสาครสิริฑัต (ฉลวย นิยโต) เป็นพระนักพัฒนา และอนุรักษ์ธรรมชาติ เกิดวันที่ 15 เม.ย.2471 มรณภาพวันที่ 12 ต.ค.2564 ด้วยโรคชรา ณ โรงพยาบาลบ้านแพ้ว รวมสิริอายุ 93 ปี ท่านเป็นบุตรของนายเป๋ นางซิม เปาทุย ณ บ้าน ต.หนองบัว เมื่ออายุ 21 ปี ได้บรรพชาอุปสมบทเป็นพระภิกษุ มีพระปลัดโฉม (พระครูสุนทรธรรมวาที) เจ้าอาวาสวัดธรรมจริยาภิรมย์ เป็นพระอุปัชฌาย์ พระอาจารย์รอดเป็นพระกรรมวาจาจารย์

     วันที่ 10 เม.ย.2503 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าอาวาสวัดหนองบัว วันที่ 5 ธ.ค.2516 ได้รับพระราชทานสมณศักดิ์ เป็นพระครูสาครสิริฑัต วันที่ 9 พ.ค.2519 ได้รับการแต่งตั้งเป็นพระอุปัชฌาย์ วันที่ 10 เม.ย.2547 ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว และวันที่ 10 เม.ย. 2552 ได้รับการแต่งตั้งเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอบ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร

ศิษยานุศิษย์เศร้า "หลวงพ่อฉลวย" พระนักพัฒนาชื่อดังมรณภาพ

โ     ดยวัดหนองบัว มีอุโบสถเป็นไม้มหาอุดเก่าแก่อายุนับ 100 ปี มีพระพุทธรูปนับพันองค์ มีวิหารหลวงพ่อแดง เก่าแก่ศักดิ์สิทธิ์เป็นที่นับถือของชาวสมุทรสาคร และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวของอำเภอบ้านแพ้ว อีกด้วย

วัดหนองบัว ต.หนองบัว อ.บ้านแพ้ว จ.สมุทรสาคร