พายุ "คมปาซุ" ส่งผลฝนตกหนัก เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ แจ้งด่วนที่สุด ให้ประชาชนริม 2 ฝั่งแม่น้ำป่าสัก เร่งขนย้ายของขึ้นสู่ที่สูง หลังเขื่อนมีความจำเป็นต้องระบายน้ำเพิ่ม

นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์ ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จ.สระบุรี ลงนามในหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง แจ้งเตือนประชาชน เฝ้าระวังและติดตามสถานการณ์น้ำเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ถึงผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี ระบุว่า

 

เนื่องจากอิทธิพลพายุโซนร้อน "คมปาซุ" ส่งผลให้มีฝนตกในพื้นที่เหนือเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ทำให้ปริมาณน้ำใหลเข้าเขื่อนมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง 

 

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการควบคุมระดับน้ำและปริมาณน้ำในเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ให้อยู่ในเกณฑ์ที่เหมาะสม โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์ จะเพิ่มการระบายน้ำโดยทยอยเพิ่มขึ้นเป็นลำดับ จากอัตรา 100 ลูกบาศก์มตร/วินาที ในวันที่ 13ตุลาคม 2564 เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป จนถึงอัตรา 300 ลูกบาศก์เมตร/วินาที


 

ดังนั้นเพื่อเป็นการป้องกันความเสียหายที่จะเกิดต่อทรัพย์สินของประชาชน จากการที่ระดับน้ำในแม่น้ำป่าสักเพิ่มสูงขึ้นประมาณ 2.00 - 2.50 ม. (จากปัจจุบัน เวลา 16.00 น. ของวันที่ 13 ตุลาคม 2564)

 

จึงขอให้ประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนในพื้นที่ทราบ ขนย้ายทรัพย์สินขึ้นไว้ในที่สูง และติดตามสถานการณ์ น้ำอย่างใกล้ชิตต่อไป

 

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

(นายอภิรักษ์ ศรีกุลวงศ์)

ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาปสักชลสิทธิ์
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาป่าสักชลสิทธิ์

 

แจ้งด่วนที่สุด! ชาวบ้าน 2 ฝั่งแม่น้ำป่าสักฯ สระบุรี รีบขนของขึ้นที่สูง