"ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์" อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง-ผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์ ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ด้วยวัย 92 ปี

เมื่อเวลา 20.00 น ของวานนี้ (12 ต.ค) ดร.มารวย ผดุงสิทธิ์ อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง และอดีตกรรมการและผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ได้ถึงแก่กรรมอย่างสงบ ด้วยวัย 92 ปี

 

สำหรับประวัติการทำงาน เคยรับราชการในสังกัดกรมรถไฟ ต่อมาโอนย้ายไปอยู่กรมชลประทาน และกรมบัญชีกลาง จนกระทั่งสอบชิงทุนได้ จึงย้ายมาเป็นอาจารย์ประจำสถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ ต่อมาเขาได้รับตำแหน่งเป็นผู้จัดการตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย คนที่ 5 ระหว่างปี พ.ศ. 2528-2535 และเป็นผู้นำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในการการซื้อขายหุ้นไทยเป็นครั้งแรก

สิ้นแล้ว "ดร.มารวย" อดีตรมช.คลัง เสียชีวิตในวัย 92 ปี

 

ดร.มารวย ได้เป็นรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลัง ในรัฐบาลของพลเอกชวลิต ยงใจยุทธในช่วงที่เกิดวิกฤตการณ์การเงินในเอเชีย พ.ศ. 2540 หรือที่รู้จักกันในชื่อ "วิกฤตการณ์ต้มยำกุ้ง" ทำให้รัฐบาลต้องประกาศลดค่าเงินบาท แต่ดำรงตำแหน่งได้ไม่นานก็ต้องพ้นจากความเป็นรัฐมนตรีทั้งคณะ เนื่องจากพลเอกชวลิต ยงใจยุทธ นายกรัฐมนตรี ประกาศลาออกจากตำแหน่ง

สิ้นแล้ว "ดร.มารวย" อดีตรมช.คลัง เสียชีวิตในวัย 92 ปี