บ.โมเดอร์นา เรียกร้องให้คณะกรรมการอาหารและยา สหรัฐฯ ใช้วัคซีนโมเดอร์นา ฉีดกระตุ้นเข็ม 3 ให้กับผู้สูงอายุและกลุ่มเสี่ยง เผย เอฟดีเอ เตรียมหารือพรุ่งนี้

13 ตุลาคม 2564 บริษัทโมเดอร์นา ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (เอฟดีเอ) ของสหรัฐฯ อนุมัติการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ของโมเดอร์นาโดสที่ 3 สำหรับกลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงสูง เพื่อช่วยกระตุ้นภูมิคุ้มกันของร่างกาย โดยระบุว่า ข้อมูลของบริษัทบ่งชี้ว่าการฉีดวัคซีนเพื่อกระตุ้นภูมินั้นเป็นประโยชน์ในด้านสาธารณสุข ทั้งยังช่วยให้สามารถลดจำนวนผู้ที่ติดเชื้อหลังจากได้รับวัคซีนครบโดสแล้ว

บ.โมเดอร์นา ร้องเอฟดีเอ ใช้วัคซีนโมเดอร์นา ฉีดเข็ม 3 ผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง

ข้อเรียกร้องของโมเดอร์นาในครั้งนี้ มีขึ้นก่อนที่คณะที่ปรึกษาของเอฟดีเอ จะมีการประชุมในวันที่ 14 ต.ค. โดยจะหารือเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนของโมเดอร์นาเพื่อกระตุ้นภูมิ

บ.โมเดอร์นา ร้องเอฟดีเอ ใช้วัคซีนโมเดอร์นา ฉีดเข็ม 3 ผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง

ก่อนหน้านี้ คณะที่ปรึกษาของสำนักงานอาหารและยา (เอฟดีเอ) ของสหรัฐฯ ได้รับรองในวันที่ 17 ก.ย. ให้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 เข็มกระตุ้นหรือบูสเตอร์ของไฟเซอร์-ไบออนเทคให้กับชาวอเมริกันที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไปและผู้ที่มีความเสี่ยงสูงที่จะเกิดอาการรุนแรง หลังจากที่ประชาชนในกลุ่มดังกล่าวได้รับวัคซีนป้องกันโควิดครบโดสแล้วเป็นระยะเวลา 6 เดือน

บ.โมเดอร์นา ร้องเอฟดีเอ ใช้วัคซีนโมเดอร์นา ฉีดเข็ม 3 ผู้สูงอายุ-กลุ่มเสี่ยง