กรมชลประทานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จะเพิ่มเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ อีก 8 เครื่อง เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่ำลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชนชน

12 ตุลาคม 2564 นายประพิศ จันทร์มา อธิบดีกรมชลประทาน เปิดเผยว่า สถานการณ์น้ำลุ่มน้ำป่าสัก วันนี้ (12 ต.ค. 64) เขื่อนป่าสักชลสิทธิ์มีการปรับลดการระบายน้ำ จาก 450 ลดลงเหลือ 201 ลบ.ม./วินาที ทำให้ระดับน้ำของแม่น้ำป่าสักเทียบกับเมื่อวานนี้ ท้ายเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์ ระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง ดังนี้ 

  • อ.พัฒนานิคม ลดลง 58 ซม
  • อ.แก่งคอย ลดลง 1.36 เมตร
  • อ.เมือง สระบุรี ลดลง 1.08 เมตร
  • อ.ท่าเรือ ลดลง 45 ซม.

ชลประทานจับมือผู้ว่าฯลพบุรี สั่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขัง

ด้านแม่น้ำลพบุรี ระดับน้ำในแม่น้ำลดลงจากเมื่อวาน ที่ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา ลดลง 2 ซม.

สำหรับลุ่มน้ำเจ้าพระยา ระดับน้ำท้ายเขื่อนเจ้าพระยา ลดลงทุกสถานี โดยที่ อ.เมือง จ.นครสวรรค์ มีปริมาณไหลผ่าน 2,308 ลบ.ม./วินาที (ลดลง 36 ลบ.ม./วินาที) ที่ อ.เมือง จ.สิงห์บุรี น้ำผ่าน 2,378 ลดลงจากเวลา 06.00 น. วานนี้ 60ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำลดลง17ซม. และ จ.อ่างทอง น้ำผ่าน 2,385 ลดลงจากเวลา 06.00 น. วานนี้ 58 ลบ.ม./วินาที ระดับน้ำลดลง 17 ซม. ส่วนเขื่อนเจ้าพระยาได้ลดระบายลง เหลือ 2,428 ลบ.ม./วินาที(ลดลง100ลบ.ม./วินาที)

 

ชลประทานจับมือผู้ว่าฯลพบุรี สั่งเพิ่มเครื่องสูบน้ำเร่งระบายน้ำท่วมขัง

ส่วนสถานการณ์คลองชัยนาท-ป่าสัก อยู่ระหว่างการระบายน้ำท่วมพื้นที่ฝั่งซ้ายของคลอง เขตพื้นที่ อ.บ้านหมี่ อ.เมือง จ.ลพบุรี ที่ทำได้เร็วขึ้น ส่งผลให้ระดับน้ำจะลดลงตามลำดับ ตั้งแต่ ต.หนองเมือง (ลดลงสามารถใช้ลานวัดหนองเมืองทำกิจกรรมได้บางส่วนแล้ว) ต.บ้านทราย ต.หนองทรายขาว ก็มีระดับลดลงตามลำดับ กรมชลประทานร่วมกับผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี จะเพิ่มเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ อีก 8 เครื่อง เร่งสูบน้ำออกจากพื้นที่ต่ำลงสู่คลองชัยนาท-ป่าสัก เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชนชนในพื้นที่น้ำท่วมโดยเร็ว

 

ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเฝ้าระวังติดตามสภาพอากาศ ที่จะทำให้มีฝนตกหนักจากอิทธิพลของพายุ "ไลออนร็อก" และติดตามสถานการณ์น้ำจากหน่วยงานราชการอย่างใกล้ชิด โทร.สายด่วนกรมชลประทาน 1460 ได้ตลอดเวลา