ที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานีมอบโคแม่พันธุ์ จำนวน 34 ตัว มูลค่า 1,360,000 บาท ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล นำไปเลี้ยง เพื่อสร้างเสริมรายได้ ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

11 ตุลาคม 2564  ที่ ศาลากลางบ้านพัฒนา  หมู่ 8 ต.โนนกุง  อ.ตระการพืชผล  จ.อุบลราชธานี นางจิตรวรรณ   หวังศุภกิจโกศล ที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี เป็นประธานในพิธี มอบโคแม่พันธุ์ จำนวน 34 ตัว   มูลค่า 1,360,000 บาท(หนึ่งล้านสามแสนหกหมื่นบาท) ให้กับเกษตรกรในพื้นที่อำเภอตระการพืชผล นำไปเลี้ยง เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ และสร้างเสริมรายได้ให้กับชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 

มอบโคแม่พันธุ์ให้ชาวบ้านหลังผจญพิษโควิด

 

โดยมี นางนาตถยา  จรูญเนตร  ภรรยานายสุทธิชัย  จรูญเนตร  ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ  นายกุณชร  สุธรรมวิจิตร  ประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี  นายอุทัย  สุดเต้  รองประธานอนุกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาการเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี  นายกิตติกร  เชิดชู  ผู้แทนเกษตรกรภาคอีสานกรรมการกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร  นายกิตติ  กุบแก้ว  ปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานี กำนัน  ผู้ใหญ่บ้านและผู้นำชุมชนในพื้นที่ร่วมต้อนรับ

มอบโคแม่พันธุ์ให้ชาวบ้านหลังผจญพิษโควิด
 

นางจิตรวรรณ  หวังศุภกิจโกศล ที่ปรึกษากองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรจังหวัดอุบลราชธานี  เผยว่า กองทุนนี้จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือชาวบ้าน ช่วยเหลือเกษตรกร ให้อยู่ดี  กินดี มีอาชีพที่มั่นคงและยั่งยืน  พร้อมแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรในทุกมิติ และพร้อมสนับสนุนเงินทุนในการพัฒนาอาชีพ เพื่อให้เกษตรกรไทยก้าวสู่ประชาคมอาเชี่ยนและประชาคมโลกต่อไปในอนาคต

โดย -  กฤษณะ วิลามาศ