ปัตตานี - รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี เผยโรงพยาบาลปัตตานีงดใช้ห้องผ่าตัด 10 วันและงดทำสุนัตโดยไม่มีกำหนด หลังเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19

     11 ตุลาคม 2564 โรงพยาบาลปัตตานี ประกาศ งดใช้ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลปัตตานี เป็นเวลา 10 วัน เนื่องจากเจ้าหน้าที่ติดเชื้อไวรัสโควิด-19
รพ.ปัตตานีงดใช้ห้องผ่าตัด หลังเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19      โดยกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน ทางโรงพยาบาลปัตตานี จะส่งผู้ป่วย ไปทำการผ่าตัดที่โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พร้อมส่งทีมแพทย์จากโรงพยาบาลปัตตานี ไปทำการผ่าตัด

รพ.ปัตตานีงดใช้ห้องผ่าตัด หลังเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19      นอกจากนี้ทางโรงพยาบาลปัตตานียังงดการทำสุนัต เนื่องจากสถานการณ์โควิด จ.ปัตตานี และสถานการณ์ในห้องผ่าตัดตอนนี้ โรงพบาลาปัตตานี เปิดผ่าตัดเฉพาะจำเป็นผู้ป่วยฉุกเฉินเท่านั้น จึงงดการทำสุนัต ไปก่อนโดยไม่มีกำหนด

     นพ.อุดมเกียรติ พูนสวัสดิ์ ผอ.โรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดปัตตานี กล่าวว่า เรื่องประกาศ งดใช้ ห้องผ่าตัดโรงพยาบาลปัตตานี เป็นเวลา 10 วัน เป็นเรื่องจริง

รพ.ปัตตานีงดใช้ห้องผ่าตัด หลังเจ้าหน้าที่ติดเชื้อโควิด-19      ซึ่งทางโรงพยาบาล จะส่งเคสเร่งด่วน ไปที่ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสายบุรี และโรงพยาบาลโคกโพธิ์ จ.ปัตตานี พร้อมส่งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่จาก โรงพยาบาปัตตานีไปดำเนินการ

 

ภาพ/ข่าว โดย
อับดุลเลาะ หวังหนิ จ.ปัตตานี