เมืองหลวงของประเทศอินเดีย สั่งห้ามพนักงานรัฐบาลท้องถิ่นกรุงนิวเดลี ที่ไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าทำงาน ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. เป็นต้นไป

10 ตุลาคม 2564 สำนักข่าวซินหัว รายงานว่า เมื่อวันที่ 8 ต.ค. 64 องค์การจัดการภัยพิบัติเดลี (DDMA) ของอินเดียออกคำสั่งห้ามพนักงานรัฐบาลท้องถิ่นกรุงนิวเดลี เมืองหลวงของประเทศ ที่ไม่ได้ฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ หรือโควิด-19 เข้าปฏิบัติหน้าที่ในสำนักงาน ตั้งแต่วันที่ 16 ต.ค. เป็นต้นไป

 

อินเดียสั่งห้าม พนักงานรัฐไม่ฉีดวัคซีนโควิด-19 เข้าทำงาน
 

ซึ่งพนักงานรัฐบาลเดลีที่ไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ทั้งหมดจะถูกพิจารณาสถานะเป็น “ลางาน” จนกว่าจะได้รับวัคซีน โดยองค์การฯ มีมติจะรับรองการฉีดวัคซีนแก่พนักงานรัฐบาลร้อยละ 100 เพื่อป้องกันโรคโควิด-19

 

โดยคำสั่งระบุว่า “พนักงานทุกคนที่ทำงานภายใต้รัฐบาลดินแดนเมืองหลวงแห่งชาติเดลี ซึ่งรวมถึงเจ้าหน้าที่แนวหน้า บุคลากรการแพทย์ ครู และบุคลากรในโรงเรียนและวิทยาลัย ควรเข้ารับวัคซีนอย่างต่ำ 1 โดสภายในวันที่ 15 ต.ค. ตามแนวปฏิบัติและระเบียบการฉีดวัคซีนที่กระทรวงสาธารณสุขกลางกำหนดไว้”