เชียงใหม่ – รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เผยตัวเลขหมู่บ้านปลอดเชื้อโควิด-19 ในพื้นที่มีทั้งสิ้น 1,766 หมู่บ้าน ใน 5 อำเภอ ได้แก่ สะเมิง ดอยเต่า กัลยานิวัฒนา ฮอด และ แม่วาง ถือเป็นพื้นที่สีฟ้ามีชุมชนที่ความเข้มแข็งในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

   เชียงใหม่จัดโซนสีฟ้า5อำเภอปลอดโควิด

            วันที่ 9 ต.ค. 64 นายรัฐพล นราดิศร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มีจำนวน 25 อำเภอ 2,056 หมู่บ้าน ข้อมูล ณ วันที่ 9 ตุลาคม 2564 มีหมู่บ้านที่ปลอดจากเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งสิ้น 1,766 หมู่บ้าน หรือคิดเป็นร้อยละ 85.89 มีอำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในทุกหมู่บ้าน จำนวน 5 อำเภอ ได้แก่ อ.สะเมิง อ.ดอยเต่า อ.กัลยานิวัฒนา อ.ฮอด และ อ.แม่วาง คิดเป็นร้อยละ100 ซึ่งในกลุ่มนี้ถือได้ว่าเป็นพื้นที่สีฟ้า มีชุมชนที่เข้มแข็ง มีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ซึ่งหากเปิดให้นักท่องเที่ยวเข้าไปได้ จะเป็นการกระตุ้นด้านการท่องเที่ยวได้อีกช่องทางหนึ่ง

    เชียงใหม่จัดโซนสีฟ้า5อำเภอปลอดโควิด

         ส่วนอำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านในอัตราร้อยละมากกว่า 90 แต่ไม่เกินร้อยละ 100 ของจำนวนหมู่บ้านที่พบผู้ติดเชื้อ มี 9 อำเภอ ได้แก่ อ.สันป่าตอง แม่แจ่ม จอมทอง พร้าว ดอยหล่อ แม่ออน เชียงดาว และ อ.แม่อาย ,อำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านในอัตราร้อยละมากกว่า 80 ถึงไม่เกินร้อยละ 90 มี 7 อำเภอ ได้แก่ อ.อมก๋อย เมืองเชียงใหม่ หางดง แม่แตง เวียงแหง ฝาง และ อ.ดอยสะเก็ด และ ส่วนอำเภอที่ไม่พบผู้ติดเชื้อในหมู่บ้านในอัตราต่ำกว่าร้อยละ 80 มีด้วยกัน 4 อำเภอ ได้แก่ อ.สันกำแพง แม่ริม อ.สารภี และ อ.สันทราย