เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดรถหรู กระเป๋าแบรนด์เนม คดี ‘พิยดา ทองคำพันธ์’ กับพวก ฉ้อโกง ปชช. เพิ่มอีก 23 รายการ 2.7 ล้าน ก่อนหน้า โดน 10 รายการ 7.9 ล.

เมื่อวันที่ 1 ต.ค. 64 สํานักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (สํานักงาน ปปง.) มีคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.173/2564 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว (เพิ่มเติม) รายนางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ กรณีมีพฤติการณ์แห่งการกระทําความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงประชาชนตามประมวลกฎหมายอาญา จำนวน 23 รายการ จำนวนทั้งสิ้น 2,700,000 บาท ประกอบด้วย ตู้นิรภัยสีดำ 1 ตู้ กระเป๋าแบรนด์เนม 19 ใบ เข็มขัด 1 เส้น ตะกร้าหวาย 1 อัน ซึ่งอยู่ในชื่อของ นางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ และนายนรบดี จันทร์หวร ทั้งหมดอยู่ระหว่างการประเมินราคา และ รถยนต์ยี่ห้อ BMW รุ่น 33oe M สปอร์ต สีขาว 1 คัน ในชื่อ นายนรบดี จันทร์หวร ราคา 2,700,000 บาท

เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์ "พิยดา" เพิ่มอีก 23 รายการ

เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์ "พิยดา" เพิ่มอีก 23 รายการ เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์ "พิยดา" เพิ่มอีก 23 รายการ เปิดคำสั่ง ปปง.ยึดทรัพย์ "พิยดา" เพิ่มอีก 23 รายการ

ก่อนหน้านี้วันที่ 8 ก.ย.2564 ปปง. มีคําสั่งคณะกรรมการธุรกรรมที่ ย.167/2564 เรื่อง ยึดและอายัดทรัพย์สินที่เกี่ยวกับการกระทําความผิดไว้ชั่วคราว รายนางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ กับพวก จำนวน 10 รายการ มูลค่า 7,944,474.85 บาท ประกอบด้วยทรัพย์สิน เงินสด 500,000 บาท โทรศัพท์เคลื่อนที่ 2 เครื่อง เงินในบัญชีเงินฝาก บัญชีอยู่ในชื่อ น.ส.พิยดา 4 บัญชี น.ส.อังคณา เภตระกุล และนายนรบดี จันทร์หวร คนละ 1 บัญชี และ โฉนดที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ในต.บางรักน้อย อ.เมืองนนทบุรี อ จ.นนทบุรีในชื่อ น.ส.อังคณา เภตระกุล และนายนรบดี จันทร์หวร มูลค่า 6,700,000 บาท

 

รวมการยึดและอายัดทรัพย์สินนางสาวพิยดา ทองคําพันธ์ กับพวก 2 ครั้ง 33 รายการ มูลค่าเบื้องต้น 10.7 ล้านบาท