เช็กเลย! ผู้ถือบัตรสวัดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ ทำอย่างไร วอร์ก อิน ได้ไหม เริ่มแล้วตั้งแต่ ตุลาคม นี้

เช็กเลย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ เริ่มแล้ว

7 ตุลาคม 2564 ภายหลังจากที่คณะรัฐมนตรี (ครม.) มีมติเห็นชอบขยายระยะเวลา มาตรการบรรเทาภาระค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปาให้แก่ ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 64 ถึงเดือน กันยาน 65 รวมระยะเวลา 12 เดือน วิธีการช่องทางและขั้นตอนการลงทะเบียน รับสิทธิ์ลดค่าน้ำ ค่าไฟ ของผู้ที่ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ  ต้องทำอย่างไรบ้าง รายละเอียดมีดังนี้

ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าน้ำ “ส่วนภูมิภาค”

1.เข้าสู่เว็บไซต์ คลิก

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 • ชื่อ-นามสกุล ของผู้ลงทะเบียน (ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ)
 • เลขบัตรประชาชนของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐของผู้ลงทะเบียน
 • E-mail ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • เบอร์โทรศัพท์ของผู้ลงทะเบียน (ถ้ามี)
 • กปภ.สาขา ของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลขที่ผู้ใช้น้ำ เลขที่ผู้ใช้น้ำของบ้านที่จะใช้สิทธิสวัสดิการ
 • เลือกรูปภาพที่ปรากฏให้ถูกต้อง และคลิกที่ปุ่ม “ตกลง”

กรณีที่ยังไม่เคยลงทะเบียน และระบุข้อมูลถูกต้อง : ระบบจะแสดงข้อมูลผู้ใช้น้ำและบ้านเลขที่ที่ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิเลือก ให้ผู้ลงทะเบียนรับสิทธิตรวจสอบว่า ชื่อผู้ลงทะเบียนกับบ้านผู้ใช้สิทธิเป็นบุคคลเดียวกันหรือไม่ แล้วคลิกที่ปุ่ม “ยืนยัน”

กรณีที่มีเลขบัตรประชาชนของตนเอง ในระบบแล้ว : ระบบจะแสดงข้อความว่า “เลขบัตรประชาชนนี้ ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค”

กรณีมีเลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ ในระบบแล้ว : ระบบจะแสดงข้อความว่า “เลขที่ผู้ใช้น้ำนี้ ลงทะเบียนแล้ว โปรดติดต่อการประปาส่วนภูมิภาค”

กรณีที่ระบุเลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง : ระบบจะแสดงข้อความว่า “เลขที่ผู้ใช้น้ำหรือสาขาไม่ถูกต้อง”

การแก้ไขข้อมูลการลงทะเบียน : หากผู้ลงทะเบียนรับสิทธิต้องการแก้ไขข้อมูลการขอรับสิทธิให้ติดต่อที่การประปาส่วนภูมิภาค สาขาเพื่อดำเนินการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลการรับสิทธิ

เช็กเลย ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ลงทะเบียนลดค่าน้ำ-ค่าไฟ เริ่มแล้ว

ลงทะเบียนรับสิทธิลดค่าไฟ “นครหลวง”

1.เข้าสู่เว็บไซต์ คลิก

2.กรอกข้อมูลให้ครบถ้วน

 • กรอกรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า (เลขมิเตอร์ไฟฟ้า) ที่ต้องการเข้าร่วมโครงการ (เฉพาะหมายเลข 8 หลัก)
 • บัญชีแสดงสัญญา (เฉพาะหมายเลข 9 หรือ 10 หลัก)
 • ชื่อ-นามสกุล (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)
 • ที่อยู่ (ระบบจะค้นหาข้อมูลจากรหัสเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้า)

3.กรอกหมายเลขบัตรประชาชน ตามที่ระบุในบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ (13 หลัก)

4.เบอร์โทรศัพท์ ของผู้ลงทะเบียน

5.E-mail ของผู้ลงทะเบียน

6.กดปุ่ม “ลงทะเบียน”

วอล์กอิน ลงทะเบียน ลดค่าน้ำ ค่าไฟ

ลดค่าไฟ : ผู้มีบัตร ที่ไม่เคยใช้สิทธิค่าไฟฟ้ามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนเพื่อขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานการไฟฟ้านครหลวง สำนักงานการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กิจการไฟฟ้า สวัสดิการสัมปทานกองทัพเรือ พร้อมทั้งแสดงบัตร

ลดค่าน้ำ : ผู้มีบัตร ที่ไม่เคยใช้สิทธิลดค่าน้ำประปามาก่อน และประสงค์จะขอรับสิทธิ สามารถไปลงทะเบียนรับสิทธิได้ที่สำนักงานการประปานครหลวง และสำนักงานการประปาส่วนภูมิภาค พร้อมทั้งแสดงบัตรเพื่อยืนยันตัวตน