พะเยา - ชาวบ้านคะแนง ค้านโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว พบกว่า 20 รายต้องสูญเสียที่ดินต้องจมอยู่ใต้น้ำ ชี้ไม่เคยประสบภัยแล้ง ป่าต้นน้ำมีความสมบูรณ์ ต้องการมีวิถีชีวิตแบบดั้งเดิม

เกาะติดข่าวสาร >> Nation Online
logoline

วันที่ 6 ตุลาคม 2564 กลุ่มรักษ์คะแนง บ้านคะแนง หมู่ 10 ตำบลแม่ลาว อำเภอเชียงคำ จังหวัดพะเยา นำโดยนางสาวเจมจิรา ทายะ ได้ร่วมกันติดตั้งป้ายคัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว โดยมีข้อความระบุ ห้ามชลประทานและบริษัททำ EIA เข้าพื้นที่ เราไม่ต้อนรับคนสร้างเขื่อน บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ซึ่งการขึ้นป้ายไม่ต้อนรับชลประทานและบริษัทที่ปรึกษาในครั้งนี้ สืบเนื่องมาจากการที่ชาวบ้านไม่เห็นด้วยกับโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว ที่อยู่ระหว่างการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมเบื้องต้น จากที่ชาวบ้านเพิ่งทราบข้อมูลการศึกษาดังกล่าวจากการจัดเวทีกลุ่มย่อยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564 ที่ผ่านมา ซึ่งชาวบ้านยืนยันว่าโครงการศึกษาดังกล่าวไม่เคยแจ้งหรือชี้แจงต่อชาวบ้านบ้านคะแนงที่จะได้รับผลกระทบ

ชาวบ้านคะแนง-คัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว

นางสาวเจมจิรา ทายะ ตัวแทนกลุ่มรักษ์คะแนง กล่าวว่า ไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้เนื่องจากโครงการนี้จะสร้างผลกระทบทำให้ชาวบ้านทั้งหมู่บ้าน และมีชาวบ้านมากกว่า 20 ราย จะต้องสูญเสียที่ดินซึ่งจะจมอยู่ใต้น้ำจากอ่างเก็บน้ำ เจ้าของที่ดินทั้งหมดไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้และไม่ยอมเสียสละที่ดินและไม่เอาค่าชดเชยอันใดทั้งสิ้น หมู่บ้านของพวกเราและหมู่บ้านใกล้เคียง รวมถึงพื้นที่ด้านล่าง เช่น บ้านแม่ลาว บ้านน้ำมิน ไม่ได้มีปัญหาการขาดแคลนน้ำ และหมู่บ้านดังกล่าวยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับโครงการ เช่นกัน โครงการนี้จะกระทบต่อพื้นที่ต้นน้ำลาว เพราะสร้างในพื้นที่ตอนบนของลุ่มน้ำที่มีความหลากหลายของชนิดพันธุ์ปลา พรรรณพืช และพันธุ์สัตว์ที่สำคัญหลายชนิดที่มีอยู่ในพื้นที่ต้นน้ำ เช่น เต่าปูลู ที่เป็นสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2546 โดยมีสถานภาพการอนุรักษ์ เป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์และสัตว์น้ำเฉพาะถิ่น อาศัยอยู่

 

ชาวบ้านคะแนง-คัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว

ด้านนางเรียน ฉิมฉวี ชาวบ้านคะแนง กล่าวว่า มีที่ดินอยู่ 3 แปลง ได้รับการตกทอดมาจากพ่อแม่ ใช้ในการทำการเกษตร และมีความพอใจและเต็มใจที่จะอยู่ตามวิถีชีวิตแบบนี้ของตนเองและครอบครับ หากโครงการอ่างเก็บน้ำลาวสร้างขึ้นจริง ที่ดินทั้งหมด 3 แปลงที่มีอยู่ทั้งหมดของครอบครัวจะจมน้ำ  ตนจะรักษาที่ดินของตนไว้ ต่อให้เอาเงิน 10 ล้านบาท 100 ล้านบาท มาชดเชยตนไม่เอา 

ชาวบ้านคะแนง-คัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว

“พี่น้องบ้านคะแนงทั้งหมดไม่เห็นด้วยกับโครงการนี้ และไม่ต้อนรับชลประทานและบริษัทที่ปรึกษาที่ศึกษาโครงการนี้ เราจะไม่ให้ความร่วมมือใดๆรวมถึง ไม่ให้ข้อมูลกับหน่วยงานเหล่านี้เด็ดขาด ผลการศึกษาที่ผ่านมาถือว่าไม่เป็นความจริงเพราะไม่เคยถามชาวบ้านคะแนง วันนี้จึงขอประกาศว่าชาวบ้านคะแนง ไม่เอาอ่างเก็บน้ำน้ำลาว”นางเรียน กล่าว

ชาวบ้านคะแนง-คัดค้านโครงการอ่างเก็บน้ำแม่ลาว

โดย ปัณณวิชญ์ อยู่ดี / พะเยา